English
Pedagošški program predšolski otroci I, 1., 2. in 3. razred devetletke
Pedagošški program 4., 5. in 6.razred devetletke
Pedagošški program 7., 8. in 9. razred devetletke
Pedagošški program srednješšolci
Muzejske delavnice
Muzejske učne ure
Vodstva
Prostovoljni mediatorji v kulturi
Brezplačne počitnišške dejavnosti za otroke
Dnevi odprtih vrat
Muzejske delavnice« Nazaj

Na obisku v muzeju so otroci tudi sami aktivni, ko v različnih likovnih tehnikah uporabljajo predmete iz muzejskih zbirk. Naslikajo muzejski portret in muzejsko razglednico, izdelajo ključe in cehovske izveske, vlivajo obeske z motivom gotske pečnice, oblikujejo prazgodovinsko ogrlico, v gotici izpišejo svoj srednjeveški horoskop, pobarvajo praznično nošo babic in dedkov, sestavijo papirnati grad in poslikano skrinjo. Dediščino tradicionalnih obrti jim približamo skozi doživljajsko učenje, ko se preizkusijo v tkanju s tkalsko deščico, izdelovanju cvetja iz papirja.
Od zrna do kruha - kruh kot vrednota

Doživljajska delavnica se odvija v avtentičnem okolju Škoparjeve hiše, ki je del muzeja na prostem na grajskem vrtu. Obiskovalce seznanja z dediščino peke kruha pri nas, s simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Otroci opazujejo mojstrico pri peki, spoznajo različne vrte žit, kmečko orodje in kuhinjsko posodje. Sami zamesijo testo in poskusijo svoj kruhek, spečen v kmečki peči.

Trajanje: 120 minut

Cena: 3,60 EUR

Škofjeloški grb

V muzeju si otroci ogledajo zgodovinsko zbirko. Poudarek je na spoznavanju treh loških gradov in mesta Škofje Loke, kot ga prikazuje oljna votivna podoba iz leta 1698. Nato spoznajo zgodbico o nastanku škofjeloškega grba in inzdelajo njegov mavčni ulitek.

Bakrena zapestnica

Otroci si v muzeju ogledajo zbirko o loških gradovih in spoznajo arheološke najdbe s stolpa na Kranclju. nato izdelajo bakreno zapestnico po vzoru srednjeveškega prstana z napisom "Gašper, Miha, Boltežar", ki je bil najden na Kranclju in je kot amulet varoval lastnika pred nalezljivimi boleznimi.Cvetje iz papirja
Mladi obiskovalci si v etnološki zbirki ogledajo zbirko o umetnem cvetju in se nato tudi sami preizkusijo v tej dejavnosti, ki je bila kot domača obrt nekdaj zelo razširjena na Škofjeloškem.

Tkanje s tkalsko deščico
Otroci si ogledajo zbirko o platnarstvu, nato pa tkejo s tkalsko deščico, s katero so na Škofjeloškem nekoč tkali trakove.

Ključi
Otroci si v etnološki zbirki ogledajo zbirko o stavbarstvu, kjer so med drugim na ogled tudi kovaški izdelki, nato pa sami oblikujejo ključe iz papirja.

Cehovski izveski
Po vzoru izveskov, ki so na ogled v cehovski zbirki, otroci izberejo svoj obrtniški znak in ga oblikujejo iz papirja.


Obeski z motivom gotske pečnice
Otroci si v muzeju ogledajo zgodovinsko zbirko, nato pa s pomočjo modelov vlivajo obeske z motivom gotske pečnice.

Prazgodovinska ogrlica
Po ogledu arheološke zbirke v muzeju otroci izdelajo ogrlico po vzoru bakrenodobne ogrlice iz jame Kevderc na Lubniku.

Kaligrafska delavnica
Učenci v kulturnozgodovinski zbirki spoznajo "Škofjeloški rokopis" iz leta 1466 z najstarejšim poimenovanjem mesecev v slovenščini in kaligrafijo - umetnost lepopisja. Nato po vzoru tega rokopisa s kaligrafsko pisavo izpišejo svoj srednjeveški horoskop.

Muzejska razglednica
Muzejska razglednica je sestavljena iz dveh delov: v prvem delu je slika gradu, v drugem pa otrok s pisano ali risano besedo pripoveduje svoje vtise iz muzeja.

Praznična noša babic in dedkov
Otroci si v etnološki zbirki ogledajo praznično narodno nošo in spoznajo obrti, ki se navezujejo na oblačilno kulturo (platnarstvo, barvarstvo, klobučarstvo, klekljanje). Nato s pomočjo zgibanke barvajo in izrezujejo praznično nošo (par)babic in dedkov.

Poslikane skrinje
Po ogledu etnološke zbirke, kjer so med drugim na ogled tudi poslikane kmečke in meščanske skrinje, otroci barvajo in sestavljajo modele teh skrinj.

Postavimo grad
Otroci si ogledajo zgodovinsko zbirko v muzeju, nato pa po vzoru makete Zgornjega stolpa na Kranceljnu sestavljajo svoj grad iz papirja.

Trajanje: 45-90 minut
Cena delavnic: 3,00 EUR ali 3,60 EUR
Na vrh
Dogodki
Odprtje razstave Loka : Ankara : Loka // Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost

Galerija na Gradu

Peter Gaber je umetnik, ki se na temelju raziskovanj svetlobe, prostora in barve vse bolj uveljavlja na domači likovni sceni. Tako znotraj krajinskega kot figuralnega slikarstva nakazuje nove izrazne smeri in odpira vprašanja o pomenu klasične slikarske motivike v sodobnem času. 

Arhiv »

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13 , 4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 517-04-00, fax: +386 4 517-04-12
E-Mail: info@loski-muzej.si