Četrtek, 20. maj 2021

Barbara Demšar: Obsijani s soncem

Galerija Ivana Groharja
27. 5.–11. 7. 2021

Kustos razstave: Boštjan Soklič

Barbara Demšar se je v Galeriji Ivana Groharja predstavila z novejšim ciklom slik Obsijani s soncem, ki je nastajal med letoma 2018 in 2020. Sestavlja ga petnajst del srednjega formata, naslikanih v tehniki akrila na platno, ki so po tematiki in načinu obdelave motivov razdeljena v dva vsebinsko povezujoča se sklopa. V prvem galerijskem prostoru nas slikarka sooča z "rumenim" ciklom, poimenovanim po naslovu razstave, v drugem prostoru pa v sklopu z naslovom Krasni novi prav nori svet svojo paleto spremeni in umiri: ozadja z izrazito cvetno motiviko npr. obarva s "toplo" sivino, pri nekaterih delih pa se povrne k toplim barvam s svetlobo ožarjene zemlje – k oranžni, okrasti in rdeči.

Cikel likovnih del Obsijani s soncem se v celoti navezuje na umetničino doživljanje narave in naravnih pojavov. Narava umetnici predstavlja večni vir navdiha za lirično zapisovanje vtisov iz ponotranjenega doživljanja loške krajine. Realni motivi, vzeti iz domačega okolja, se pod njenim čopičem spreminjajo v podobo ali vizijo sveta, v katerem je narava nosilka razpoloženja in zgodb: poleg tega je dinamična, poduhovljena in estetska, nikakor pa ni mehanična, brezdušna in le razumsko razložljiva.

Spremljevalni program

Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko

Deli naprej