Javno vodstvo po razstavi Dolgo 19. stoletje, Škofja Loka od leta 1803 do leta 1914

9. 3. 2024 @ 11:00

Razstava skozi izbrana poglavja prikazuje utrip življenja in razvoj Škofje Loke, Selške in Poljanske doline z Žirmi od leta 1803, ko je bilo Loško gospostvo podržavljeno, do leta 1914, ko se je začela prva svetovna vojna. Posamezni tematski sklopi se med sabo prepletajo in so umeščeni v širši kontekst velikih zgodovinskih prelomnic avstrijske monarhije, evropskega prostora in nenazadnje sveta. “Dolgo 19. stoletje” na Loškem je tako zaobjeto s predstavitvijo upravnih sprememb v Ilirskih provincah in avstrijski monarhiji, kulta cesarja, velike revolucije imenovane 'pomlad narodov', društvenega življenja, izzivov na kmetijskem in gospodarskem področju, delovanja šolstva in zdravstva, naravnih katastrof ter vsakdanjega življenja, ki je bilo neločljivo prepleteno s cerkvenim koledarjem in prazniki.

Besedila na razstavi so prevedena v lahko branje in brajico, video vsebine podnaslovljene, posebej označeni predmeti pa so na voljo za dotik.

Vabljeni!

Javno vodstvo je del programa v okviru Meseca kuLture, ki ga prireja Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani.