Umetnostnozgodovinske zbirke

Sopotniška Loka <em>Foto: Loški muzej Škofja Loka</em>
Sopotniška Loka Foto: Loški muzej Škofja Loka

Umetnostnozgodovinske zbirke Loškega muzeja predstavljajo različna umetnostna obdobja na Loškem, od pregleda slikarstva srednjega veka, kjer lahko izpostavimo predvsem kopijo freske Sveta nedelja iz Crngroba, preko baročne umetnosti, kjer izpostavljamo zlate oltarje iz cerkve sv. Lucije v Dražgošah, ki se danes nahajajo v grajski kapeli.

Zbirka vključuje tudi umetnost realizma 19. stoletja in slikarstvo modernizma prve polovice 20. stoletja. Posebej izpostavljamo zbirko Ivana Groharja; Grohar velja za pomembnega predstavnika slovenskega impresionizma ter za enega od ključnih umetnikov na prelomu stoletij, ki so popeljali takratno slovensko umetnost v modernizem 20. stoletja. Razstavljena so dela iz njegovega zgodnjega obdobja, še preden so nastale njegove najznamenitejše krajine, v katere je vnesel duh impresionizma in simbolizma in po katerih je danes tudi najbolj znan.

Pomemben poudarek dajemo tudi zbirki moderne umetnosti druge polovice 20. stoletja in sodobni umetnosti 21. stoletja.

Za umetnostnozgodovinske zbirke Loškega muzeja skrbita kustosinja Petra Čeh in kustos Boštjan Soklič.