Šolske skupine

Programe prilagajamo posameznim starostnim skupinam in pri tem uporabljamo različne načine pedagoškega dela. Mlade obiskovalke in obiskovalce k spoznavanju dediščine spodbujamo s klasičnim vodenjem, pripovedovanjem zgodb, s pomočjo učnih listov, muzejskih delavnic in skozi igro ter jim tako omogočamo, da dediščino doživljajo kot sestavni del življenjskega okolja, ki ga sooblikujejo.

Muzejski pedagoški program obsega vodstva v muzeju in Galeriji Franceta Miheliča, oglede kulturnih spomenikov (staro mestno jedro Škofje Loke, Crngrob, Visoko), muzejske učne ure z učnimi listi in muzejske delavnice.

Program dopolnjuje učne vsebine pri zgodovini, slovenščini, spoznavanju narave in družbe, umetnostni in likovni vzgoji, tehničnem pouku, gospodinjstvu itd.

Za več informacij in najave se lahko obrnete na kustosinjo pedagoginjo Simono Žvanut (04 517 04 04, obisk@loski-muzej.si)

Ustvarjalne delavnice
Ustvarjalne delavnice
Voden ogled muzeja z osnovnošolci
Voden ogled muzeja z osnovnošolci
+2Peka kruha v Škoparjevi hiši
Peka kruha v Škoparjevi hiši
Po poti treh gradov
Odkrivamo muzej z vodičko lisičko <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>

Deli naprej