Etnološke zbirke

Modeli za mali kruhek <em>Foto: Loški muzej Škofja Loka</em>
Modeli za mali kruhek Foto: Loški muzej Škofja Loka

Etnološke zbirke Loškega muzeja predstavljajo življenje kmeta in meščana na Loškem pred industrializacijo. Preko ambientalno postavljene črne kuhinje, zbirk o stavbarstvu, poljedelstvu, živinoreji, prehrani, transportu in čebelarstvu in noši boste dobili vpogled v vsakdanjik in praznik na Loškem nekdaj, v obrtnih zbirkah pa vam podrobneje predstavljamo klekljanje čipk, sitarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvanje in tiskanje platna, izdelavo malega kruhka in umetnega cvetja.

Za etnološke zbirke Loškega muzeja skrbi kustosinja Mojca Šifrer Bulovec.