Spletni arhiv Združenja umetnikov Škofja Loka

Tomaž Furlan in Boštjan Soklič <em>Foto: Barbara Sterle Vurnik</em>
Tomaž Furlan in Boštjan Soklič Foto: Barbara Sterle Vurnik
Barbara Sterle Vurnik in Nejč Slapar <em>Foto: Boštjan Soklič</em>
Barbara Sterle Vurnik in Nejč Slapar Foto: Boštjan Soklič

V spletnem arhivu Združenja umetnikov Škofja Loka (ZUŠL) predstavljamo gradivo o sedanjih in preteklih umetnikih in umetnicah ZUŠL-a ter njihovem delu: življenjepise, predstavitve umetniških praks, vizualno gradivo in dokumentacijo, ki je nastala tekom večletne raziskave. Javnosti tako celovito predstavljamo umetniško delovanje članov in članic ZUŠL-a od ustanovitve do danes. Poudariti skušamo pomen članov ZUŠL-a za kulturno in umetniško življenje Škofje Loke z okolico in v polnosti predstaviti široko paleto njihovih dejavnosti.

Spletni arhiv ZUŠL je rezultat (4. faza) daljšega raziskovalnega projekta na temo pregleda dejavnosti članov ZUŠL-a, ki sta se ga zagnano, a odgovorno lotila kustosa za umetnostno zgodovino Boštjan Soklič in Barbara Sterle Vurnik. V prvi fazi sta se študijsko posvečala zbiranju knjižnega ter ostalega dokumentarnega in podatkovnega gradiva, ki zadeva člane združenja in njihovo delo v premenah desetletij od začetkov. V drugi fazi sta se podala na teren, obiskala avtorje v njihovih ateljejih, se z njimi pogovarjala in pregledala opuse. Zanimala ju je specifika umetniške izraznosti in vsebinska širina vsakega posameznika, pri izboru pa sta se odločala na osnovi kakovosti, aktualnosti in sposobnosti raziskovanja v kontekstu umetniške dejavnosti ZUŠL-a. V tretji fazi sta dela dokumentirala ter v obliki kratkih opisnih tekstov analizirala in nadgradila s strokovnimi interpretacijami, ki jih bomo sprotno nadgrajevali z novimi ugotovitvami in fotografijami umetniških del.

Spletni arhiv, ki ga še dopolnjujemo, ni suhoparno enciklopedična in podatkovno strnjena baza Loškega muzeja na temo ZUŠL-a, ampak odprto zastavljen projekt z neizčrpnimi možnostmi spreminjanja.