Dostopnost

Dostop do muzeja

Loški muzej ima prostore v Loškem gradu. Z vozili je dostopen za invalide in gibalno ovirane osebe, parkiranje je ob predhodni najavi urejeno na muzejskem dvorišču.

Ostale obiskovalce z osebnimi avtomobili vljudno prosimo, da parkirajo na javnih parkiriščih v okolici starega mestnega jedra in se na grad odpravijo peš. Dostop do gradu z avtobusom ni mogoč. Parkiranje za avtobuse je omočeno na parkirišču Tehnik ali v stari vojašnici. Več o parkiranju v Škofji Loki najdete na spletni strani Občine Škofja Loka (parkiranje v Škofji Loki). 

Vstop v muzej

Pred vhodom je nameščena klančina, ki gibalno oviranim omogoča vstop v muzej. Dostopne so zbirke v pritličju gradu (Loško gospostvo, Gradovi, Mesto, Cehi, dnevna soba z interaktivnimi vsebinami, trgovina, zbirka umetnosti 20. in 21. stoletja), ob namestitvi premičnih klančin (ob prehodni najavi) pa še Galerija na gradu, kapela, zbirki Ivan in Franja Tavčar ter Visoško pohištvo in razstavišče Okrogli stolp.

Za gibalno ovirane osebe je v celoti dostopna Galerija Ivana Groharja (Mestni trg 37).

Toaletni prostori

Toaletni prostori žal niso primerni za gibalno ovirane osebe.

Dostopnost muzejskih vsebin

Prizadevamo si, da bi bila kulturna dediščina dostopna vsem ne glede na intelektualne, senzorne in druge oviranosti, zato (zlasti ob občasnih razstavah, npr. Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec) pripravljamo zvočne opise muzejskih predmetov in umetniških del, ki gledalca usmerjajo k pozornejšemu opazovanju njihovih formalnih značilnosti in so primerni za slepe in slabovidne, povzetke vsebin v lahkem branju (npr. zbornik Sožitje na grajskem vrtu), tj. metodi predstavitve pisnih informacij za lažje razumevanje osebam s težavami pri branju, in brajici. Za večanje dostopnosti vsebin gluhim in naglušnim videe opremljamo s podnapisi.

Dostopnost spletnega mesta

Za več informacij o dostopnosti našega spletnega mesta prosimo poglejte Izjavo o dostopnosti.

Psom dostopen muzej

Smo psom dostopen muzej, kar pomeni, da lahko psi svoje lastnike spremljajo ob ogledu vseh razstavnih prostorov, zanje pa je pripravljen tudi prostor, kjer jih lahko počakajo in se odžejajo.

Muzejski bonton za lastnike psov

 • Pes lahko v muzeju spremlja le odraslo osebo, ki plača vstopnino.
 • Dobrodošli so samo primerno vzgojeni, poslušni in ubogljivi psi.
 • Pes mora biti obvezno na povodcu.
 • Lastnik prevzema vso odgovornost. Tudi za morebitno škodo.
 • V primeru, da pes po nesreči opravi potrebo v muzeju, mora lastnik o tem obvestiti osebje muzeja in poskrbeti za čiščenje.
 • Na javna vodstva ali druge aktivnosti, ki jih obišče množica obiskovalcev, vstop psom ni dovoljen. Prav tako lahko muzej omeji vstop za pse ob drugih izrednih okoliščinah in tudi kadar to morebiti zahtevajo drugi obiskovalci muzeja.
 • Muzej lahko omeji vstop nevarnim živalim. To so tiste živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka. (Uradni list ZZZiv-UPB3, 5. člen).
 • Službeni psi lahko vstopijo v muzej kadarkoli, ne glede na izredne okoliščine.
 • Pred obiskom muzeja se priporoča:
  • da je pes nahranjen,
  • da se dobro razgiba,
  • da opravi svoje potrebe pred obiskom.