Sreda, 2. november 2022

Dostopnost na razstavi Iveta Šubica

Dostopnost na razstavi Iveta Šubica

Oktobra smo v Galeriji na gradu odprli novo razstavo Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec, za katero smo pripravili tudi vsebine, ki razstavo približujejo ljudem z različnimi oviranostmi, in sicer knjižico v lahkem branju, povzetek razstave v brajici in zvočne opise izbranih ilustracij.

Zvočni opisi usmerjajo gledalca k pozornejšemu opazovanju formalnih značilnosti umetniških del, preko katerih bolj poglobljeno spoznavajo tudi njihovo vsebino in avtorja. Pripravili smo zvočna opisa za dve razstavljeni ilustraciji – Martina Krpana v boju z Brdavsom in Popotovanje naše Jelice iz zgodbe pisatelja Josipa Vandota. Dodali smo tudi zvočni opis Šubičeve oljne slike Kolona, ki je del stalne zbirke, trenutno pa na ogled kot del razstave Iz muzejskih depojev: Ive Šubic. Posnetke smo zasnovali tako, da so primerni tudi za slepe in slabovidne in so dostopni preko QR-kod, ki se nahajajo poleg del.

V sodelovanju z Zavodom Risa smo pripravili posebej oblikovano knjižico v lahkem branju, tj. metodi predstavitve pisnih informacij za lažje razumevanje osebam s težavami pri branju. Knjižica zajema vsebino obeh sklopov razstave, pregled ilustracij in Šubičevo delovanje na področju kulture. Vsebuje tudi poglavje zanimivosti, v katerem so navedena razna dejstva o njegovem življenju in delu. Ob koncu je dodan še slovar besed za lažje razumevanje nekaterih strokovnih terminov.

Tudi v brajici smo pripravili predstavitev razstave, obeh vsebinskih sklopov in Šubičevega življenjepisa.

Ilustracije Šubičeve avtorske zgodbe Tiskarna Urška 14 sta umetnika Lea Vučko in Damir Grbanović preoblikovala v animacijo. Animiranim podobam je dodan še zvočni zapis besedila zgodbe, ki se hkrati tudi izpisuje. Tudi preostale videovsebine na razstavi – intervjuji s Šubičevimi sorodniki in umetniškimi kolegi, znanci – vključujejo podnapise.

Izboljšali smo tudi fizično dostopnost do Galerije na gradu. V letošnjem letu smo namreč pridobili nove premične klančine, ki jih lahko namestimo ob obisku in s tem omogočimo lažji in varnejši dostop do galerijskega prostora.

Trenutno na Loškem gradu potekajo obnovitvena dela, zaradi katerih je muzej za posamezne obiskovalce zaprt, še vedno pa sprejemamo najavljene skupine, za katere izvajamo vodstva po razstavi. Za šolske skupine smo poleg klasičnega vodstva pripravili še nabor različnih delavnic na temo ilustracije. Za vse dodatne informacije in najavo vodstva smo dosegljivi na obisk@loski-muzej.si in 04 517 04 04.