Dejavnosti

V Loškem muzeju pripravljamo raznolik nabor dejavnosti in programov, s katerimi razvijamo različne načine predstavljanja muzejskih vsebin in svojega dela. S tem muzej odpiramo kot aktualen prostor raznolikega učenja o naši dediščini in poudarjamo pomen njenega ohranjanja.

Kulturna dediščina je tukaj in zdaj, je del našega življenja in sodobnega razmišljanja. Pri obiskovalkah in obiskovalcih želimo vzbuditi radovednost in veselje do njenega spoznavanja, pa tudi globlje zanimanje ter željo po nadaljnjem učenju in raziskovanju.

Poleg izobraževalnih programov za predšolske in šolske otroke ter odrasle tako pripravljamo muzejske večere, namenjene najširši publiki. Gre za predavanja naših kustosov in kustosinj oz. vabljenih strokovnjakov in strokovnjakinj ali pogovore z gosti z različnih področij.

Izbrana javna predavanja in pogovore tudi snemamo in jih objavljamo v razdelku Videoarhiv, s čimer poskrbimo za njihovo arhiviranje in širšo dostopnost tako laični kot strokovni javnosti.

Muzejski večeri potekajo v Galeriji Ivana Groharja in Kašči, največkrat pa v Muzejski dnevni sobi. Ta je postala več kot le prizorišče dogodkov, ampak prostor z živahnim programom, otroškim kotičkom in butično muzejsko trgovino ter infotočka kulturnih institucij s škofjeloškega območja.

Pripravljamo tudi javna vodstva po stalnih zbirkah in občasnih razstavah za najrazličnejše publike. Vodstva za najmlajše in malo starejše otroke pogosto pospremimo tudi z ustvarjalnimi delavnicami, ki so vsebinsko povezane z našimi zbirkami in razstavami.

Ob razstavah pripravljamo tudi posebne spremljevalne programe za različne publike, ki razstavne vsebine po eni strani celovito zaokrožujejo in po drugi razširjajo.

Razstavni program dopolnjujemo s kotičkom Fokus, ki poteka v muzejski vitrini na hodniku Loškega muzeja. V njem predstavljamo nove pridobitve in druga raziskovanja oziroma aktualne vsebine.

V muzeju poteka tudi študijski krožek Ločanke za odrasle, v okviru katerega skupaj s kustosinjo za zgodovino raziskujemo življenje žensk na Loškem.

S svojimi programi se vključujemo v vseslovenske in evropske muzejske akcije, kot so npr. Prešernov dan in Dnevi evropske kulturne dediščine, in sodelujemo na najrazličnejših dogodkih in prireditvah v lokalnem okolju, kot so npr. Izložbe domišljije, Historial idr. Z delom svojih dejavnosti prispevamo tudi k družbeni odgovornosti.

V svoje vrste redno sprejemamo javne delavke in delavce ter prostovoljke in prostovoljce, med njimi tudi upokojene muzejske delavke, članice Univerze za tretje življenjsko obdobje. Leta 2018 smo vzpostavili sodelovanje z Zavodom O pri gostovanju evropskih prostovoljk in prostovoljcev, ki jih prav tako aktivno vključujemo v muzejsko delo, sodelujemo pa tudi s Filozofsko fakulteto, in sicer ponujamo možnost opravljanja obvezne študentske prakse pod vodstvom naših kustosov in kustosinj.

Z loškim Kulturnim društvom Grable, društvom za kreativno grabljenje sveta, pripravljamo dva programa, Pravljico v galeriji za najmlajše in Pripovedke ob peči za odrasle.

V Novičniku Loškega muzeja, ki ga vsak mesec pošiljamo po e-pošti, bralke in bralce obveščamo o aktualnih razstavah in muzejskih dogodkih, hkrati pa jim približujemo tudi različne muzejske vsebine in svoje delo. Aktualno delo in muzejske zanimivosti vsak drugi ponedeljek predstavljamo tudi v Muzejskih zapiskih na Radiu Sora.

Ves čas dopolnjujemo tudi izobraževalni kotiček Muzej+, v katerem so zbrane digitalizirane muzejske vsebine, tj. vizualno in tekstovno gradivo iz zbirk, še posebej predmetov, ki javnosti zaradi prostorske stiske sicer niso dostopni. Del Muzeja+ so še Videoarhiv, arhiv Novičnikov Loškega muzeja in Knjižna polica, ki vsebuje tako aktualne muzejske publikacije kot izbrano digitalizirano arhivsko gradivo iz naše knjižnice.