Škofjeloški pasijon

Škofjeloški pasijon <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko

Muzejska razstava obiskovalcu ob pomoči fotografskega in filmskega gradiva, izbranih predmetov, sodobne tehnologije in oblikovalskih prijemov približa nesnovno dediščino Škofjeloškega pasijona, ki velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku.

V Muzeju+ obstoječi predstavitvi stalne zbirke s fotografijami in opisi dodajamo izbor ključnih strokovnih besedil strokovnjakov Loškega muzeja kot tudi besedil iz publikacij, tako ali drugače povezanih s pasijonom, ki jih je uredil (ali pa v njih sodeloval s svojim prispevkom) kustos Loškega muzeja Jože Štukl. Ta je pripravil tudi serijo prispevkov iz materialov, ki jih je nabiral tekom svojega bogatega mednarodnega pasijonskega udejstvovanja. Sodeloval je namreč pri pripravi nominacije za vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva, je uradni predstavnik Občine Škofja Loka v mednarodnih pasijonskih združenjih, glavni urednik mednarodnega zbornika Pasijonski almanah in član izvršnega odbora Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči, katere polnopravna članica je Slovenija postala leta 2019. V svojih poglobljenih poročilih z bogatim vizualnim gradivom z dogodkov (kongresi), ki se na različne načine ukvarjajo s Pasijonom kot kulturno dediščino, pomen Pasijona kot evropske nesnovne kulturne dediščine osvetljuje tudi v mednarodnem kontekstu.