Škofjeloški pasijon

Škofjeloški pasijon <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko

Ker je bila uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa odpovedana, s tem pa tudi načrtovano delo pri nadgradnji muzejske pasijonske zbirke (zbiranje materialov, dokumentiranje procesa), smo se v Loškem muzeju posvetili razširitvi vsebin o Škofjeloškem pasijonu na spletu, ki podajajo celovit vpogled v to zanimivo problematiko.

Že obstoječi predstavitvi stalne zbirke s fotografijami in opisi smo dodali izbor ključnih strokovnih besedil strokovnjakov Loškega muzeja kot tudi izbor besedil iz publikacij, tako ali drugače povezanih s pasijonom, ki jih je uredil (ali pa v njih sodeloval s svojim prispevkom) kustos Loškega muzeja Jože Štukl. Ta je pripravil tudi serijo prispevkov iz materialov, ki jih je nabiral tekom svojega bogatega mednarodnega pasijonskega udejstvovanja. Sodeloval je namreč pri pripravi nominacije za vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva, je uradni predstavnik Občine Škofja Loka v mednarodnih pasijonskih združenjih, glavni urednik mednarodnega zbornika Pasijonski almanah in član izvršnega odbora Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči, katere polnopravna članica je Slovenija postala leta 2019. V svojih poglobljenih poročilih z bogatim vizualnim gradivom z dogodkov (kongresi), ki se na različne načine ukvarjajo s Pasijonom kot kulturno dediščino, pomen Pasijona kot evropske nesnovne kulturne dediščine osvetljuje tudi v mednarodnem kontekstu.

Deli naprej