Evropska mreža za praznovanje velikega tedna in velike noči

Vodstvo in izvršni odbor Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči <em>Foto: Fotoarhiv Jožeta Štukla</em>
Vodstvo in izvršni odbor Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči Foto: Fotoarhiv Jožeta Štukla

Evropska mreža za praznovanje velikega tedna in velike noči je bila ustanovljena 18. marca 2019 v Bragi na Portugalskem. S slovesnim podpisom ustanovne listine so njene članice postale Španija, Portugalska, Italija, Malta in Slovenija. Namen mreže kot neprofitnega združenja je združiti prizadevanja za ohranjanje nematerialne dediščine, povezane z velikim tednom in veliko nočjo. Razširjena mreža medsebojno povezanih mest in regij tako preko Evropske kulturne poti predstavlja podobnosti in razlike v praznovanju velikega tedna in velike noči, ki se pojavljajo v različnih delih Evrope, glede na multikulturni pristop in medreligijski dialog. Poleg tega skrbi za promocijo svojih članic in geografskih območij, ki praznovanja organizirajo kot visokokakovostne turistične destinacije.