Pasijonski almanah

Urednika Pasijonskega almanaha Jože Štukl in Franc Križnar <em>Foto: Janez Plestenjak</em>
Urednika Pasijonskega almanaha Jože Štukl in Franc Križnar Foto: Janez Plestenjak
Urednika Pasijonskega almanaha Jože Štukl in Franc Križnar <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Urednika Pasijonskega almanaha Jože Štukl in Franc Križnar Foto: Fototeka Loškega muzeja

Pasijonski almanah je mednarodni zbornik, ki ga izdaja Občina Škofja Loka, namenjen pa je objavljanju znanstvenih, strokovnih in poljudnih pasijonskih vsebin iz domačega in tujega prostora. Z izdajanjem zbornika smo začeli leta 2017, do danes pa je izšlo 5 številk, med katerimi je bila zadnja številka 4-5 z letnico 2020-21 dvojna. Zbornik urejata Jože Štukl (glavni urednik) in Franc Križnar (odgovorni urednik) ob pomoči mednarodnega uredniškega odbora.

Ideja o nastanku zbornika se je porodila po 1. decembru 2016, ko je Škofjeloški pasijon z vpisom na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine pri Unescu presegel lokalne in državne okvire ter postal dediščina celotnega človeštva. Z izdajanjem zbornika je Občina Škofja Loka kot skrbnik pasijona, pod taktirko takratnega župana mag. Mihe Ješeta, želela narediti korak naprej v mednarodni prostor. Z vpisom na omenjeni prestižni seznam smo dobili čast, možnost in tudi dolžnost, da na nek način povežemo evropska pasijonska mesta. Zbornik je v nekaj letih iz slovensko-hrvaške publikacije prerasel v dobro sprejet evropski zbornik o pasijonskem dogajanju. Škofja Loka pa je s tem poleg uradnega priznanja Unesca dobila tudi veljavo med organizatorji pasijonov.