Recenzije in medijski odmevi

Pasijonski almanah v Porabju

V časopisu Porabje, glasilu Slovencev na Madžarskem, je bila 13. avgusta 2020 objavljena ocena tretje številke Pasijonskega almanaha izpod peresa Marije Kozar.

Še o Pasijonskem almanahu

O tretji številki mednarodnega zbornika Pasijonski almanah so pisali v Biltenu Krščanske kulturne zveze iz Celovca in časopisu Romano them – Romski svet, ki ga izdaja Zveza Romov Slovenije.