O Loškem muzeju

Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost
+6Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost
Ohranjamo preteklost za prihodnost

Loški muzej ima svoje prostore na Loškem gradu, ki s svojo mogočno podobo vlada nad mestom. Bogate muzejske zbirke pričajo o zgodovini in sodobnosti ozemlja ob Selški in Poljanski Sori, ki je nekdaj tvorilo loško gospostvo pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga (973–1803).

Z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostno, etnološko, prirodoslovno, športno zbirko in muzejem na prostem predstavljamo kulturno dediščino loškega območja in jo hkrati umeščamo v širši slovenski in evropski kontekst.

Pozornost namenjamo tudi razstavni dejavnosti – v grajskih prostorih deluje Galerija na Gradu, na Mestnem trgu v Škofji Loki Galerija Ivana Groharja, na Spodnjem trgu v srednjeveški Kašči pa Galerija Franceta Miheliča. Naše zbirke si lahko ogledate tudi v Domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah, na dvorcu Visoko na Visokem v Poljanski dolini, v Domu čebelarjev v Brodeh ter v kulturnem središču Stare Žiri.

Muzej razumemo kot pomemben center produkcije znanja, učenja in preživljanja prostega časa. Prostor, ki je občutljiv za medkulturno različnost, za ranljive družbene skupine in odgovoren do naravnega okolja. Tudi kot prostor, kjer se goji kritična misel, razvija in premišlja nove modele delovanja, prilagojene hitro spreminjajoči se družbeni realnosti.

Ker želimo, da bi bil naš muzej prostor srečevanja različnih generacij ter živahno kulturno in izobraževalno središče, vas celo leto vabimo na številne aktivnosti: javna vodstva, predavanja, pogovore z umetniki in drugimi zanimivimi osebnostmi, študijske krožke, delavnice za odrasle in otroke …

Dobrodošli pri nas!