Šport na Loškem

Šport na Loškem

Predstavitev gradiva iz zbirke Šport na Loškem. 

Pri zbiranju gradiva so sodelovali člani Odbora za muzej športa v Škofji Loki. 

Za športne zbirke Loškega muzeja skrbi kustosinja Biljana Ristić.