Muzejska zbirka Šport na Loškem

Zgodovina športa na Loškem je bogata in raznolika, predstavlja pomemben del naše preteklosti, ki ima velik vpliv tudi na sedanjost. V športni zbirki predstavljamo najstarejše omembe športa na Loškem ter začetke športa na Loškem, športna društva, športno infrastrukturo, tradicionalne športne dogodke ter vrhunske športnike in olimpijce s Škofjeloškega.

Muzejska zbirka Šport na Loškem je nastajala v sodelovanju z Odborom za muzej športa v Škofji Loki. Sistematično zbiranje naše športne dediščine se je začelo leta 2010, ko je bil pri Zavodu za šport Škofja Loka ustanovljen Odbor za muzej športa, katerega člani so Marjan Luževič (predsednik), Ivan Križnar, Ivan Hafner, Boris Čajić, Jože Stanonik, Peter Pipp (1943-2015), dr. France Štukl, Matjaž Bernik in Biljana Ristić (predstavnica Loškega muzeja). V prvotni sestavi odbora sta bila tudi Ana Kalan in France Podnar. V zadnjih nekaj letih so se odboru pridružili še Majda Hude, Avgust Hartman, Matjaž Hafner in Dušan Čater.

Odbor je bil ustanovljen zato, da bi zbral predmete, dokumente, fotografije in pričevanja loških športnikov, trenerjev, funkcionarjev in ostalih, ki so zaslužni za razvoj športa, telesne kulture in posameznih društev v Škofji Loki. Aktivni člani odbora so v sedmih letih delovanja na terenu zbrali nekaj sto predmetov, posneli več kot 50 pričevanj nekdanjih in sedanjih športnikov in številne fotografije. Predmete je darovalo kar 140 darovalcev. Tako v zbirki hranimo različno telovadno opremo, pokale, diplome, medalje, športna oblačila, izkaznice, značke in ostalo. Predsednik Odbora za muzej športa Marjan Luževič je vodil evidenco prevzetih predmetov, dokumentov in fotografij. Ob tem so člani odbora na terenu zbrali tudi biografije okoli 1500 nekdanjih in sedanjih športnikov.

S tem je odbor ne le zbral predmete in pričevanja športnikov in športnih delavcev, temveč jih obvaroval pred izgubo in uničenjem, kar je tudi eno od osnovnih vodil pri delovanju Loškega muzeja.

V nekaj več kot šestih letih delovanja Odbora za muzej športa in aktivnega dela na področju raziskovanja in zbiranja gradiva športne dediščine v Loškem muzeju, smo na podlagi zbranega gradiva in raziskav zarisali osnovne smernice in izhodišča vsebinskega in prostorskega koncepta.

V prvem nadstropju severnega trakta Loškega gradu so bile tri sobe namenjene postavitvi športne zbirke. V sobah s skupno površino nekaj več kot 50 m2, so se dolga leta nahajali muzejski depoji. Tako je bilo potrebno predmete iz depojev najprej preseliti. Stanje prostorov je bilo slabo, zato je bilo prostore najprej potrebno primerno urediti.

Na podlagi natančnih meritev se je vsebinska postavitev športne zbirke jasneje začrtala.

V prvi sobi so predstavljene najstarejše omembe športa na Loškem, od Sv. Nedelje in prvega strelskega društva do nunske telovadbe v dekliški šoli na Loškem gradu in prve košarke gojenk, ki so jo igrale od leta 1936 na vrtu Loškega gradu. V prvi sobi smo predstavili naše vrhunske športnike in delavce v športu, ki so bili nagrajeni z najvišjim športnim priznanjem v Republiki Sloveniji, Bloudkovim priznanjem (plakete in nagrade). Predstavitev v prvi sobi smo zaključili s kratkim historiatom šolskega športa in šolskih športnih društev.

Druga soba predstavlja širok diapazon društev, ki so nekoč in še danes delujejo v Škofji Loki in njeni okolici. Posebej izpostavljena so naša najstarejša športna društva, kot so Planinsko društvo, Telovadno društvo Sokol in Telovadni odsek Katoliškega društva Orli. Poleg teh smo predstavili še dvajset telovadnih društev, ki imajo ravno tako več desetletno zgodovino na Loškem in na državnih, evropskih ali svetovnih tekmovanjih dosegajo vrhunske rezultate. Zaradi prostorske stiske smo v predstavitev društev vključili tudi monitor, na katerem je predstavljenih še deset dodatnih društev.

Tretja soba je posvečena več temam, med njimi tudi športni infrastrukturi v Škofji Loki ter velikim in tradicionalnim športnim dogodkom pri nas. Največji poudarek v tretji sobi pa smo dali našim vrhunskim športnikom. Tako so na steni predstavljeni olimpijci in para olimpijci iz Škofje Loke ter Selške in Poljanske doline.

Posebnost športne zgodovine na Loškem je njen tesen preplet z umetnostjo. Tako v preteklosti kot danes so na Loškem delovali številni umetniki, ki so bili tudi sami športniki, ter umetniki, ki so svoj navdih črpali iz športne tematike. Nemalo pa je bilo tudi umetnikov, ki so ustvarjali za šport, bodisi slikali na temo športa, upodabljali športnike ali oblikovali logotipe za športne dogodke in društva. Tako smo v vsaki od sob opozorili na to posebnost s predstavitvijo izbranih umetniških del. Poseben prostor povezavi umetnosti in športa smo namenili na hodniku, kjer smo predstavili umetnike, oblikovalce in fotografe, ki so tako ali drugače povezani s športom.

Muzejska zbirka Šport na Loškem
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem Foto: Janez Pelko
+14Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem Foto: Janez Pelko
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Muzejska zbirka Šport na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>