Zgodovinske zbirke

Zgodovinske zbirke

V zgodovinskih zbirkah Loškega muzeja je predstavljen nastanek Loškega gospostva, gradovi na Loškem, nastanek in razvoj mesta Škofja Loka, v cehovski zbirki pa izpostavljamo bogato dediščino loških mestnih obrtnikov. Zbirka novejše zgodovine prikazuje zgodovino 20. stoletja na Loškem.

Za zgodovinske zbirke Loškega muzeja skrbi kustosinja Biljana Ristić.