Arheološke zbirke

Arheološke zbirke <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Foto: Fototeka Loškega muzeja

V okviru arheoloških zbirk Loškega muzeja so predstavljene zbirka Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973, zbirki o Zgornjem stolpu na Kranclju in Komunu na Mestnem trgu ter zbirka Loške slikane meščanske keramike. Te zbirke predstavljajo bogato srednjeveško in novoveško zapuščino prebivalcev mesta Škofje Loke.

Za arheološke zbirke Loškega muzeja skrbi kustos Jože Štukl.