Jama Pod plavo skalo - jamsko svetišče na Lubniku

Predmeti iz jame Pod plavo skalo, 2.–4. stoletje po Kristusu <em>Foto: Jože Štukl</em>
Predmeti iz jame Pod plavo skalo, 2.–4. stoletje po Kristusu Foto: Jože Štukl

V rimskem času, ki je trajalo od prihoda Rimljanov v naše kraje v začetku našega štetja pa vse do propada zahodnorimskega cesarstva leta 476, je na severovzhodnem pobočju gore Lubnik, v težko dostopni jami Pod plavo skalo, obstajalo jamsko svetišče, kar predstavlja pravo redkost na našem prostoru. Pred vhodom v jamo so bili med kamnitim gruščem odkriti številni rimski novci skupaj z odlomki keramičnih posod in živalskih kosti. Gre za darove, ki so jih ljudje prinašali in darovali neznanemu božanstvu. Vhod v jamo, kjer je prebivalo božanstvo, navadno ni bil dostopen vsem, ampak je bil najverjetneje skrbno zaprt z neke vrste leseno pregrado ali vrati, na kar nas morda opozarjata najdbi dveh bronastih ključev. V povezavo s kultom najverjetneje prištevamo tudi najdbe tankih ploščic, izdelanih iz bronaste pločevine. Predstavljeni predmeti nakazujejo obredno rabo prostora v času od 2. do 4. stoletja po Kristusu.

Obiščite razstavo Lubnik - Gora velikanov in izvedite še več zanimivosti!