Razstave

Loški muzej ima svoje prostore na Loškem gradu, kjer so na ogled stalne muzejske zbirke, ki pričajo o zgodovini in sodobnosti ozemlja ob Selški in Poljanski Sori, nekdanjega loškega gospostva pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga (973–1803). Kulturno dediščino loškega območja predstavljajo arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska, umetnostna, etnološka, prirodoslovna in športna zbirka, zbirka Škofjeloškega pasijona ter muzej na prostem.

Stalne muzejske zbirke so na ogled še na drugih lokacijah: v Galeriji Franceta Miheliča na Spodnjem trgu v srednjeveški Kašči zbirka del Franceta Miheliča in Zbirka v nastajanju Združenja umetnikov Škofja Loka, v dvorcu Visoko v Poljanski dolini zbirke Zgodovinski in stavbni razvoj Visoške domačije, Kalanova rodbina, Ivan in Franja Tavčar ter Visoška kuhinja v 19. stoletju, v Domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah stalna zbirka o življenju v Dražgošah pred in med drugo svetovno vojno ter po njej, čebelarska zbirka Tle se špeglajte lenuhi, po tej mali, marni muhi! v Domu čebelarjev Brode in razstava klekljanih čipk v Žireh.

Pozornost namenjamo tudi razstavni dejavnosti – v grajskih prostorih delujeta Galerija na gradu in razstavišče Okrogli stolp, na Mestnem trgu v Škofji Loki pa Galerija Ivana Groharja.