Loški grad

Stalne zbirke v Loškem gradu <em>Foto: Sašo Kočevar</em>
Foto: Sašo Kočevar

Loški muzej z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, etnološko, prirodoslovno in športno zbirko, zbirko Škofjeloškega pasijona ter muzejem na prostem predstavlja kulturno in naravno dediščino nekdanjega loškega gospostva, ki danes obsega občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.