Zgodovina Loškega gradu in muzeja

V zunanjem arkadnem hodniku na dvorišču Loškega gradu predstavljamo zgodovino Loškega muzeja vse od pobude profesorskega ceha za ustanovitev muzeja za loški okraj leta 1936, odprtja muzeja v mestni hiši leta 1939, selitve v Puštalski grad leta 1946 in v Loški grad leta 1959, kjer muzej deluje še danes.

Predstavljamo tudi zbirke v Loškem gradu in dislociranih muzejskih enotah ter zgodovino Loškega gradu od prvih omemb v 13. stoletju, obnove po potresu leta 1511, prezidave in popravil v času baroka do temeljitih sprememb gradu s prihodom uršulink.

 

Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Zgodovina Loškega gradu in muzeja <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko