Etnološke zbirke

Etnološke zbirke Loškega muzeja predstavljajo življenje kmeta in meščana na Loškem pred industrializacijo. Preko ambientalno postavljene črne kuhinje, zbirk o stavbarstvu, poljedelstvu, živinoreji, prehrani, transportu in čebelarstvu in noši boste dobili vpogled v vsakdanjik in praznik na Loškem nekdaj, v obrtnih zbirkah pa vam podrobneje predstavljamo klekljanje čipk, sitarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvanje in tiskanje platna, izdelavo malega kruhka in umetnega cvetja.

Za radovedne:

  • Škofja Loka je bilo prvo mesto na Kranjskem, ki je dobilo javno električno razsvetljavo. To se je zgodilo 3. avgusta 1894, ko je v mestu zagorelo 40 električnih žarnic. Elektriko so dobivali iz elektrarne Krennerjeve tovarne suknja, ki je delovala v prostorih današnje tovarne klobukov Šešir v Škofji Loki.
  • Po ustnem izročilu so glavnikarsko obrt zanesli v Škofjo Loko Tolminci in Vipavci v prvi polovici 18. stoletja. Leta 1758 je bilo v mestu šest glavnikarjev, od katerih je bil eden hišni posestnik, ostali pa gostači. V prvi polovici 19. stoletja je v Škofji Loki in okolici delovalo šest glavnikarskih delavnic; tri so bile v samem mestu, tri pa v sosednjem Puštalu. Kasneje so prav puštalski glavnikarji postali glavni nosilci te obrti.
  • Na loškem ozemlju je bila kultura lanu nekdaj zelo razširjena, o čemer pričajo v urbarjih popisane podložniške dajatve že od 12. stoletja dalje. V 18. stoletju je bila Škofja Loka središče gorenjskega platnarstva. Takrat je bilo v mestu 21 tkalcev, na podeželju pa kar 374.

 

Za zelo radovedne

Obiščite Muzej+ in izvedite še več zanimivosti iz etnoloških zbirk Loškega muzeja! 

Etnološke zbirke
Etnološke zbirke
+4Etnološke zbirke
Etnološke zbirke
Etnološke zbirke
Etnološke zbirke
Etnološke zbirke

Deli naprej