Zgodovinske zbirke

V zgodovinskih zbirkah Loškega muzeja je predstavljen nastanek Loškega gospostva, gradovi na Loškem, nastanek in razvoj mesta Škofja Loka, v cehovski zbirki pa izpostavljamo bogato dediščino loških mestnih obrtnikov.

Zbirka novejše zgodovine prikazuje zgodovino 20. stoletja na Loškem.

Za radovedne:

  • Loško gospostvo je bilo vseskozi največje in najbolj enotno zemljiško gospostvo na Kranjskem. Njegovi začetki segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. podelil freisinškemu škofu Abrahamu Loko (današnjo Staro Loko), Selško in Poljansko dolino ter Sorško polje. Loško gospostvo je obstajalo do leta 1803, ko ga je podržavila habsburška monarhija.
  • Na ozemlju Loškega gospostva je bilo v preteklosti sedem gradov: Loški grad, Zgornji stolp na Kranclju, Stari grad pod Lubnikom, Puštalski grad, Ajmanov grad pri Sv. Duhu, Starološki grad in Šempeterski grad v Stražišču.
  • Obrtniki v srednjeveški Loki so se, da bi se zaščitili pred konkurenco podeželskih obrtnikov in tujcev, povezovali v cehe že od srede 15. stoletja dalje. V muzeju je zbrana dediščina naslednjih loških cehov: kovaškega, čevljarskega, usnjarskega, krojaškega, lončarskega, pekovskega in mesarskega.

 

Za zelo radovedne

Obiščite Muzej+ in izvedite še več zanimivosti iz zgodovinskih zbirk Loškega muzeja!

Zgodovinske zbirke
Zgodovinske zbirke
+1Zgodovinske zbirke
Zgodovinske zbirke

Deli naprej