Fokus

Slika na steklo <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Slika na steklo Foto: Fototeka Loškega muzeja

Muzeji so za javnost odprte nepridobitne ustanove v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobivajo materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih hranijo, raziskujejo, o njih posredujejo informacije in jih razstavljajo.

Srce muzeja so muzejski predmeti, s pomočjo katerih kustosi proučujejo in razlagajo preteklost in sodobnost. Muzeji predmete pridobivajo na različne načine: preko donacij, odkupov, volil in izmenjav ali sprejemov predmetov v varstvo.

V kotičku Fokus, ki poteka v muzejski vitrini na hodniku Loškega muzeja, predstavljamo nove pridobitve in druga raziskovanja oziroma aktualne vsebine.

Deli naprej