Dražgoše

V domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah je na ogled stalna zbirka o življenju v Dražgošah v času pred in med drugo svetovno vojno ter po njej.

Za radovedne:

  • V pisanih virih se Dražgoše prvič omenjajo kot Drasigos in Drasigosh v urbarju freisinškega gospostva leta 1291, kar govori o slovanskem poreklu naseljencev.
  • V Dražgošah je pred drugo svetovno vojno stala znana romarska cerkev, posvečena sveti Luciji. Posebna znamenitost te cerkve so bili štirje zlati oltarji iz druge polovice 17. stoletja, ki jih danes hrani Loški muzej Škofja Loka.
  • Druga svetovna vojna ni prizanesla niti Dražgošam, kjer je potekala dražgoška bitka. V zbirki Dražgoše med drugo svetovno vojno predstavljamo borce Cankarjevega bataljona, ki se je konec leta 1941 nastanil v vasi. Kmalu zatem, 9. januarja 1942, je okupator napadel partizane v vasi in boj se je nadaljeval vse do 11. januarja. Partizanski vojaki so se umaknili na Jelovico, Nemci pa so mnogo domačinov ubili in izgnali ter požgali hiše, gospodarska poslopja in cerkev sv. Lucije. Nekdaj živahna gorska vasica je za nekaj časa skoraj popolnoma opustela.
Dom Cankarjevega bataljona
Dom Cankarjevega bataljona
Dražgoše
Dražgoše
+2Dražgoše
Dražgoše
Dražgoše
Dražgoše