Cenik

TRŽNI NAJEM

Prostor

Cena

Opombe

Grajski vrt

2.500 €

Cena vključuje najem za prireditev (dan prireditve, dan prej za pripravo, do 9. ure zjutraj dan po prireditvi za čiščenje prostora), uporabo električne omarice (stroške elektrike plača najemnik), uporabo osnovnih toalet (najemnik mora za večje prireditve - nad 100 obiskovalcev najeti še prenosne toalete), dežurstvo s strani Loškega muzeja

Grajsko dvorišče

1.500 €

Cena vključuje najem za prireditev (dan prireditve, dan prej za pripravo, do 9. ure zjutraj dan po prireditvi za čiščenje prostora), uporabo električne omarice (stroške elektrike plača najemnik), uporabo osnovnih toalet (najemnik mora za večje prireditve - nad 100 obiskovalcev najeti še prenosne toalete), dežurstvo s strani Loškega muzeja

Kapela z ogrevanjem (oktober-april)

400 €

Cena vključuje dnevni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Kapela brez ogrevanja (maj-september)

300 €

Cena vključuje dnevni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Okrogli stolp (pritličje)

300 €

Cena vključuje 3-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje. Vsaka nadaljnja ura: 40 €

Pedagoška delavnica

250 €

Cena vključuje 3-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje. Vsaka nadaljnja ura: 30 €

Muzejska dnevna soba

250 €

Cena vključuje 3-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje. Vsaka nadaljnja ura: 40 €

Galerija Franceta Miheliča

80 €

Cena vključuje 1-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Poroke

   

Poroka v lastni organizaciji (2-urni najem grajskega vrta / paviljona / kapele/okroglega stolpa)

250 €

Vsaka nadaljnja ura: 50 €

Cena vključujejo najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Najem dodatne mize za poroke

25 €

 

UPORABNINA: Drugi najemi za pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je Občina Škofja Loka, pravne osebe zasebnega prava, NVO, katerih sedež je v Občini Škofja Loka, pravne osebe zasebnega prava, NVO, katerih sedež je v Občini Škofja Loka in ima status delovanja v javnem interesu, in druge pravne osebe zasebnega ali javnega prava, katerih program je nadgradnja programa oz. dejavnosti javnega zavoda

Prostor

Cena

Opombe

Grajski vrt

1.400 €

Cena vključuje najem za prireditev (dan prireditve, dan prej za pripravo, do 9. ure zjutraj dan po prireditvi za čiščenje prostora), uporabo električne omarice (stroške elektrike plača najemnik), uporabo osnovnih toalet (najemnik mora za večje prireditve - nad 100 obiskovalcev najeti še prenosne toalete), dežurstvo s strani Loškega muzeja

Grajsko dvorišče

600 €

Cena vključuje najem za prireditev (dan prireditve, dan prej za pripravo, do 9. ure zjutraj dan po prireditvi za čiščenje prostora), uporabo električne omarice (stroške elektrike plača najemnik), uporabo osnovnih toalet (najemnik mora za večje prireditve - nad 100 obiskovalcev najeti še prenosne toalete), dežurstvo s strani Loškega muzeja

Kapela z ogrevanjem (oktober-april)

150 €

Cena vključuje dnevni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Kapela brez ogrevanja (maj-september)

130 €

Cena vključuje dnevni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Okrogli stolp (pritličje)

130 €

Cena vključuje 3-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje. Vsaka nadaljnja ura: 30

Pedagoška delavnica

80 €

Cena vključuje 3-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje. Vsaka nadaljnja ura: 20

Muzejska dnevna soba

130 €

Cena vključuje 3-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje. Vsaka nadaljnja ura: 30

Galerija Franceta Miheliča

15 €

Cena vključuje 1-urni najem prostora, dežurstvo s strani zaposlenih, čiščenje.

Kadar Loški muzej Škofja Loka prodaja vstopnice v imenu in na račun najemnika (prireditelja), nadomestilo stroškov v zvezi s tem ovrednoti v višini 10 % od skupne vrednosti prodanih vstopnic.

Za več informacij in rezervacijo najema kontaktirajte Tjašo Zagorc (info@loski-muzej.si ali 04 517 04 00) vsak delovnik od 9. do 15. ure.