Umetnostnozgodovinske zbirke

Umetnost druge polovice 20. in 21. stoletja

Stalna zbirka umetnosti druge polovice 20. in 21. stoletja, razstavljena v pritličju, predstavlja izbor del avtorjev, ki so povezani s Škofjo Loko in okolico.

Grajska kapela

V grajski kapeli so štirje baročni zlati oltarji iz romarske cerkve sv. Lucije, zavetnice slepih in bolnih otrok, v Dražgošah: oltar sv. Ane, sv. Ingenuina, sv. Lucije in sv. Antona Padovanskega. Gre za bogato rezljane in pozlačene lesene oltarje, ki prikazujejo razvoj rezbarstva v 17. stoletju na Loškem in so eni najbogatejših slovenskih zlatih oltarjev.

Poleg dražgoških oltarjev kupolo in ostenje grajske kapele krasijo še freske s svetopisemsko tematiko in loška veduta z uršulinkami. Kapelo je v času 1. svetovne vojne poslikal Anton Jebačin po naročilu uršulink, takratnih lastnic gradu.

Umetnost 19. in prve polovice 20. stoletja

Umetnostnozgodovinska zbirka v prvem nadstropju vključuje umetnost realizma 19. stoletja in slikarstvo modernizma prve polovice 20. stoletja. Predstavljeni so tisti ustvarjalci iz Škofje Loke in njene okolice, ki so ključni tudi v okviru slovenske zgodovine umetnosti.

Umetniška pot Ivana Groharja

V Groharjevi sobi predstavljamo življenjsko pot enega najpomembnejših slovenskih slikarjev Ivana Groharja (1867–1911), ki je nekaj let deloval tudi v Škofji Loki. Razstavljena so njegova zgodnejša dela s posvetno in nabožno tematiko.

Srednjeveška umetnost

Srednjeveško umetnost predstavljajo kopije fresk iz okoliških cerkva v Crngrobu, na Suhi in Križni Gori, ki zaradi svojih gotskih stenskih poslikav spadajo med najpomembnejše slovenske srednjeveške kulturne spomenike. Osrednja je kopija freske sv. Nedelje iz cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu.

Obiščite Muzej+ in izvedite še več zanimivosti iz umetnostnozgodovinskih zbirk Loškega muzeja!

Kapela Loškega gradu <em>Foto: Janez Pelko</em>
Kapela Loškega gradu Foto: Janez Pelko
Zbirka srednjeveške umetnosti <em>Foto: Janez Pelko</em>
Zbirka srednjeveške umetnosti Foto: Janez Pelko
+2Dražgoški zlati oltarji
Dražgoški zlati oltarji
Ivan Grohar <em>Foto: Janez Pelko</em>
Ivan Grohar <em>Foto: Janez Pelko</em>