Muzej na prostem

Muzej na prostem
Muzej na prostem

Enega prvih muzejev na prostem v Sloveniji so leta 1962 postavili muzealci Loškega muzeja Škofja Loka v sodelovanju z Muzejskim društvom Škofja Loka. Na grajski vrt so prenesli staro Škoparjevo hišo iz Puštala in še devet drugih objektov, od katerih si lahko danes na vrtu poleg Škoparjeve hiše ogledate še kozolec in mlin.

Za radovedne:

  • Škoparjeva hiša naj bi nastala v 16. stoletju in sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov širšega loškega okolja v obdobju od 16. do konca 19. stoletja. 
  • Kozolec je bil namenjen za sušenje sena, žita, povezanega v snope, detelje, fižola itd. Postavljati so jih začeli v 16. in 17. stoletju, ko so začeli uvajati novo kulturno rastlino - ajdo, ki so jo na polja posejali takoj po žetvi drugih žit. Teh zato niso mogli več sušiti na polju, ampak so bili temu namenjeni novo postavljeni kozolci.
  • V kamniti hišici na pobočju grajskega vrta so predstavljeni obrtni mlin z mlevsko napravo in stopami ter žita, ki so jih nekdaj sejali na Loškem. Prvo omembo mlina na Loškem lahko zasledimo v darilni listini iz leta 973. Prvi mlini, vpisani v urbarju leta 1291, so stali ob Selški Sori in so bili v lasti zemljiškega gospoda.