Arheološke zbirke

V arheološki zbirki je z najdbami s številnih najdišč predstavljena poselitev loškega ozemlja vse od paleolitika, preko bakrene, bronaste in železne dobe do antičnega in poznoantičnega obdobja, iz katerega je bogata materialna kultura rimskih staroselcev, vzhodnih Gotov in Langobardov, odkrita na Puštalu nad Trnjem. To obdobje se je zaključilo z naselitvijo Slovanov, z letom 973 pa se je začela pisna zgodovina loškega gospostva.

Obiščite Muzej+ in izvedite še več zanimivosti iz arheoloških zbirk Loškega muzeja!

 

Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 <em>Foto: Janez Pelko</em>
Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 Foto: Janez Pelko
Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 <em>Foto: Janez Pelko</em>
Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 Foto: Janez Pelko
Loška slikana meščanska keramika <em>Foto: Janez Pelko</em>
Loška slikana meščanska keramika Foto: Janez Pelko