Arheološke zbirke

Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 <em>Foto: Janez Pelko</em>
Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 Foto: Janez Pelko
Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 <em>Foto: Janez Pelko</em>
Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973 Foto: Janez Pelko
Loška slikana meščanska keramika <em>Foto: Janez Pelko</em>
Loška slikana meščanska keramika Foto: Janez Pelko

V okviru arheoloških zbirk Loškega muzeja so predstavljene zbirka Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih v času od starejše kamene dobe do leta 973, zbirki o Zgornjem stolpu na Kranclju in Komunu na Mestnem trgu ter zbirka Loške slikane meščanske keramike. Te zbirke predstavljajo bogato srednjeveško in novoveško zapuščino prebivalcev mesta Škofje Loke.

Za radovedne:

  • Prva poselitev Loškega ozemlja sodi v starejšo kameno dobo (80.000–30.000 p.n.š.). Pri vasi Suhi Dol nad Lučinami v Poljanski dolini so bila odkrita številna kamena orodja, lesno oglje in ostanki ognjišč.
  • V letih 1954-55 so se odvijala izkopavanja na Kranclju - vzpetini nad Loškim gradom, kjer so pod vodstvom Ceneta Avguština, umetnostnega zgodovinarja iz Mestnega muzeja v Kranju, raziskali ostanke Zgornjega stolpa, prvega upravnega sedeža fevdalne oblasti v freisinškem Loškem gospostvu. Izkopavanja so razkrila ostanke stolpa kvadratnega tlorisa s stranico cca. 13 m in 2,5 m debelim zidom. Stolp je bil zaradi dodatne varnosti obdan z obzidjem in 5 m globokim obrambnim jarkom.

 

Za zelo radovedne

Obiščite Muzej+ in izvedite še več zanimivosti iz arheoloških zbirk Loškega muzeja!

 

Deli naprej