Naše muzealke

Naše muzealke
Naše muzealke <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Naše muzealke Foto: Fototeka Loškega muzeja

Že pred začetkom delovanja Loškega muzeja in še v času, ko se je muzejska ideja kalila, so bile ženske sestavni del teh procesov. V kotičku Fokus na hodniku Loškega muzeja smo predstavili nekaj tistih, ki so bile povezane z delovanjem muzeja oziroma so bile v njem dolga leta zaposlene kot strokovne delavke: Doro Pegam Vodnik, Marijo Jamar Legat, Dorotejo Gorišek, Meto Sterle, Zorko Šubic in Marijo Kalan.

Bile so med podpisniki pobude za ustanovitev muzeja, raziskovale so našo preteklost, zbirale predmete in podajale znanje muzejskim obiskovalcem. Kot sestavni del muzejskega kolektiva so kreativno in strokovno sodelovale z lokalnimi, slovenskimi in mednarodnimi skupnostmi.

Več o predstavljenih muzealkah si lahko preberete tudi v Muzeju+.