Vidne osebnosti s Škofjeloškega območja

Ponedeljek, 31. avgust 2020

France Planina

France Planina je bil geograf, biolog, kartograf, profesor, tudi član neformalnega združenja profesorskega ceha, ki je leta 1936 podalo pobudo za ustanovitev muzeja v Škofji Loki.

Sreda, 29. januar 2020

Dr. France Koblar

Dr. France Koblar je sprva objavljal poezijo in prozo, po letu 1918 pa se je posvetil kritiki in publicistiki. Njegove kritike so še danes dragocen vir za gledališko zgodovino.

Sobota, 2. november 2019

Avgust Berthold

Avgust Berthold velja za prvega slovenskega umetniškega fotografa in za predstavnika piktoralizma. Pri izdelavi fotografij je uporabljal gumijev postopek, ki se z zrnatostjo površine papirja in z zamegljenimi linijami približa impresionističnim slikarskim tehnikam. Danes ga uvrščamo v impresionistične kroge umetnosti v začetku 20. stoletja.