Ponedeljek, 31. avgust 2020

France Planina

Prvo srečanje profesorskega ceha na vrtu pri Balantu v Škofji Loki leta 1930. Prvi z leve stoji France Planina v družbi ostalih članov profesorskega ceha. <em>Foto: Hrani ZAL – Enota v Škofji Loki</em>
Prvo srečanje profesorskega ceha na vrtu pri Balantu v Škofji Loki leta 1930. Prvi z leve stoji France Planina v družbi ostalih članov profesorskega ceha. Foto: Hrani ZAL – Enota v Škofji Loki
France Planina <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
France Planina Foto: Fototeka Loškega muzeja
Zemljevid Škofjeloškega ozemlja in soseščine, priredil France Planina, narisal Franc Otujac, 1967. <em>Foto: Hrani Loški muzej Škofja Loka. </em>
Zemljevid Škofjeloškega ozemlja in soseščine, priredil France Planina, narisal Franc Otujac, 1967. Foto: Hrani Loški muzej Škofja Loka.

1901–1992, geograf, biolog, kartograf, profesor

France Planina je diplomiral leta 1925 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučeval je na gimnazijah na Otočcu (Hrvaška), 1929–1935 v Kranju in nazadnje v Ljubljani. Od leta 1937 dalje je bil zaposlen na banski upravi. Med drugo svetovno vojno je bil interniran v Gonarsu. Leta 1943 je postal upravnik pokrajinske šolske založbe v Ljubljani. Po koncu druge svetovne vojne (1945–1947 ) je bil član komisije za ugotavljanje kulturnozgodovinske vojne škode. Med letoma 1947 in 1953 ter nato še med 1955 in 1962 je bil gimnazijski profesor, 1953–1955 pa ravnatelj Prirodoslovnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Napisal in priredil je več geografskih učbenikov, vodnikov in kartografskih prikazov Jugoslavije, Slovenije, še posebej Škofje Loke in okolice. Praznovanju tisočletnice Škofje Loke je posvetil knjigo Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino. Leta 1971 je bil imenovan za častnega člana Občine Škofja Loka, leta 2001 pa je bil njegov doprsni kip postavljen v Aleji zaslužnih Ločanov.

Od leta 1930 je bil član neformalnega združenja profesorskega ceha, ki je leta 1936 podalo pobudo za ustanovitev muzeja. Bil je eden izmed članov, ki so hodili od hiše do hiše in nabirali predmete za muzej. Tudi ob odprtju muzeja leta 1939 je France Planina skrbel za zbirke in obiskovalce vodil po muzeju. Med drugo svetovno vojno, ko je bil muzej zaprt, je z ostalimi člani poskrbel, da so bili predmeti in arhivi varno spravljeni. Tudi po vojni je ostal tesno povezan z muzejem, še posebej z Muzejskim društvom, katerega častni član je postal leta 1971. Vrsto let je je svoje prispevke objavljal v Loških razgledih, med letoma 1969 in 1979 je bil tudi njihov urednik. 

Deli naprej