Drugi Evropski kongres Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči

Od lokalnega k univerzalnemu

Člani izvršnega in organizacijskega odbora Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči
Člani izvršnega in organizacijskega odbora Evropske mreže za praznovanje velikega tedna in velike noči
Jože Štukl predstavlja Škofjeloški pasijon s poudarkom na njegovi glasbeni podobi v preteklosti in sedanjosti
Jože Štukl predstavlja Škofjeloški pasijon s poudarkom na njegovi glasbeni podobi v preteklosti in sedanjosti
Jože Štukl predstavlja Škofjeloški pasijon s poudarkom na njegovi glasbeni podobi v preteklosti in sedanjosti
Jože Štukl predstavlja Škofjeloški pasijon s poudarkom na njegovi glasbeni podobi v preteklosti in sedanjosti

Od 2. do 3. marca 2023 je v organizaciji mednarodnega združenja Evropska mreža za praznovanje velikega tedna in velike noči potekal II. Evropski kongres. Udeležil sem se ga v vlogi uradnega predstavnika Občine Škofja Loka v mednarodnih pasijonskih združenjih ter hkrati tudi v vlogi organizatorja, kot član izvršnega odbora Evropske mreže. Prvi kongres smo organizirali leta 2021 in je zaradi koronskih razmer potekal zgolj na daljavo prek spleta. 

Tokratni kongres, ki je nosil naslov Praznovanja velikega tedna in velike noči v Evropi: Od lokalnega k univerzalnemu je potekal v središču Palerma, in sicer smo se prvi dan zbrali v Pallazo Reale, drugi dan pa smo nadaljevali z zasedanjem v bližnji cerkvi svete Helene in Konstantina. Naš gostitelj je bila italijanska fundacija Federico II, ki zastopa občini Palermo in Caltanissetta na Siciliji in je tudi članica Evropske mreže. 

Namen Evropskega kongresa  je bil združiti strokovnjake različnih narodnosti za spodbujanje znanstvenega sodelovanja, izmenjave izkušenj in spoznanj o pasijonski dediščini. Kongresa so se udeležili referenti iz vse Evrope, potekal pa je v španskem, italijanskem in angleškem jeziku ob simultanem prevajanju. V besedi in sliki sem predstavil Škofjeloški pasijon s poudarkom na njegovi glasbeni podobi v preteklosti in sedanjosti. Zanimanje zanj je bilo veliko, saj je njegov fenomen procesijskega tipa z živimi slikami zelo zanimiv za številne strokovnjake širom Evrope. Po zaslugi našega intenzivnega mednarodnega udejstvovanja in publicistične dejavnosti v zadnjih letih, povezane tudi z mednarodnim zbornikom Pasijonski almanah, pa tudi vedno bolj poznan. Vsi na kongresu predstavljeni prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo izšel v bližnji prihodnosti. 

Posnetek kongresa je v celoti dostopen na družbenem omrežju Facebook.

Pripravil: Jože Štukl