Pravljice in pripovedke

Z zanimivimi in navdihujočimi pripovedovalskimi dogodki vas želimo navdušiti za zgodbe, poslušanje, pripovedovanje, raziskovanje in predajanje kulturne dediščine iz roda v rod.

Pravljico v galeriji in Pripovedke ob peči izvajamo v sodelovanju s Kulturnim društvom Grable, društvom za kreativno grabljenje sveta, ob finančni podpori Občine Škofja Loka. Avtorica zasnove programov je Petra Čičić.

Pravljica v galeriji

Pravljica v galeriji je cikel pripovedovalskih dogodkov za najmlajše. Vabljeni profesionalni pripovedovalci in pripovedovalke jih z različnimi pravljičnimi žanri in tehnikami pripovedovanja vodijo v svet domišljije in s tem navdušujejo nad literaturo in kulturno dediščino.

Z različnimi žanrskimi dogodki in metodami pripovedovanja želimo otrokom predstaviti najrazličnejše načine podajanja in sprejemanja zgodbe, ki vključuje tudi ples, strip, animacijo, avtorsko glasbo in delavnice. Pravljico v galeriji izvajamo v Galeriji Ivana Groharja, prav sredi razstav sodobne umetnosti, ki so nam pri izbiri pravljic pogosto v navdih.

S ciklom dogodkov dodajamo pomemben košček v mozaik ohranjanja lokalne kulturne dediščine, s predstavitvijo različnih zgodb z vsega sveta in inovativnimi tehnikami pripovedovanja pa želimo našo dediščino povezovati s tujo, tako tisto iz sosednjih krajev kot daljnih dežel. Na ta način pri otrocih spodbujamo razumevanje tujih kultur, s tem pa gojimo večjo strpnost in spoštovanje do drugačnega, neznanega, ki s spoznavanjem postane znano in domače. Pravljica v galeriji je zato tudi pomemben izobraževalni projekt tako za otroke kot pedagoške delavce in starše.

Pravljica v galeriji poteka od leta 2018 in običajno vključuje devet pripovedovalskih dogodkov, ki se zvrstijo od februarja do decembra z izjemo julija in avgusta, vsakič v soboto ob 10. uri v Galeriji Ivana Groharja.

Pripovedke ob peči

Pripovedovalski večeri za odrasle v Škoparjevi hiši

S pripovedovalskimi dogodki za odrasle uspešno razbijamo mit o tem, da so pravljice v prvi vrsti namenjene otrokom. Škoparjeva hiša iz 16. stoletja je zanje več kot primeren prostor, saj nam da občutek, kot da smo vstopili v preteklost in se tako kot naši predniki zbrali ob peči, da bi poslušali zgodbe, pravljice, legende in pesmi.

V program Pripovedk ob peči vključujemo nabor različnih pristopov k pripovedovanju, ki jih izvajajo inovativni in prodorni pripovedovalci, ki so mojstri na svojem področju. Pripovedovanje se kdaj prepleta z glasbo, včasih poteka v narečjih, spet drugič pa prisluhnemo tudi resničnim zgodbam. Pomemben del pa predstavljajo tudi lokalne pripovedovalke, saj se nam zdi ključno razvijati in spodbujati lokalno pripovedovalsko sceno k raziskovanju na področju pripovedništva.

S Pripovedkami ob peči smo začeli v letu 2019, običajno potekajo vsak mesec z izjemo julija, avgusta in decembra ob sredah ob 19. uri v Škoparjevi hiši na grajskem vrtu.

Renata Lapanja in Andrea Pandolfo <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Renata Lapanja in Andrea Pandolfo Foto: Fototeka Loškega muzeja
Pripovedovalke Petra Čičić, Anja Kocman in Karla B. Rihtaršič <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Pripovedovalke Petra Čičić, Anja Kocman in Karla B. Rihtaršič Foto: Fototeka Loškega muzeja
Pripovedovalska skupina Deveta dežela <em>Foto: Toni Mlakar</em>
Pripovedovalska skupina Deveta dežela Foto: Toni Mlakar