Jakov Hure - Delmati

(1923–1995)

Jakov Hure - Delmati <em>Foto: neznani avtor</em>
Jakov Hure - Delmati Foto: neznani avtor

Jakov Hure - Delmati je otroška leta preživljal v krogu revne ribiške družine na Hvaru. Leta 1943 je postal partizan, nato oficir in po končani aktivni vojni častnik v JLA. V Škofji Loki je služboval in si ustvaril družino. Slikarsko se je izobraževal sam. Živel in delal je v Škofji Loki.

Jakov Hure - Delmati je bil slikar samouk. Upodabljal je motive s področja nogometa, šaha, balinanja, izpeljeval pa jih je monumentalno, v nadrealističnem slogu. V vsebinsko najbolj dognanih podobah se je odzival na aktualno svetovno problematiko, povezano z možnostjo atomske kataklizme, po večini pa je na ekspresiven, a izčiščen način upodabljal dejavnosti, ki so ga pritegovale, ki jih je gojil in jih cenil. Po prepričanju je bil humanist, verjel je v resnico in človeške vrednote. S svojo značilno umetniško govorico, predvsem pa s tematiko, je navduševal različne publike. Kot slikar je bil dober kolorist in izvrsten risar. Umetniški svet Jakova Hureja - Delmatija, pester tako po vsebini kot oblikah, sporočilnosti in tematiki, je v današnjem času aktualen prav tako kot takrat, ko so dela nastala. Jakov Hure je bil eden redkih slikarjev, ki je suvereno obvladal mešanje barv z voskom kot vezivom.

Samostojne razstave – izbor:

  • 1992 Liznjekova hiša, Kranjska gora
  • 1973 Delavski Dom, Trbovlje
  • 1970 Galerija, Hvar, Hrvaška
  • 1967 Dom JLA, Split, Hrvaška

Skupinske razstave – izbor:

  • 1983 Loški muzej Škofja Loka (kot član Likovne skupine pri ZKO Škofja Loka)
  • 1973 Jakov Hure, Mestna galerija, Ljubljana
  • 1970 8 samorastnikov, Galerija Škofja Loka