Franc Novinc

(1938)

Franc Novinc <em>Foto: Boštjan Soklič</em>
Franc Novinc Foto: Boštjan Soklič

Franc Novinc je leta 1964 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Francetu Miheliču in Maksimu Sedeju. Leta 1986 je bil na isti akademiji izvoljen za docenta, leta 1991 za izrednega in leta 1996 za rednega profesorja. Živi in dela v Godešiču.

Franc Novinc je slikar, ki svoje prepoznavne motive podaja pretežno v tehniki akrila. Večina njegovih del se motivno veže na kraj, kjer se je rodil, kjer se je osebnostno in umetniško izoblikoval ter kjer živi še danes. V tehnikah akrilnega slikarstva na platno in tempere na papir že desetletja upodablja prizore kmečkega življenja in ljudskih običajev v vasi Godešič in njeni okolici. Njegove podobe povezujejo bogate slikarske in risarske izkušnje z umetniško domišljijo, znanjem in eksperimentalnimi težnjami, ki jih inovativno udejanja. Že v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je zaradi raziskovanj svetlobe, prostora in barve postal eden vidnejših t. i. novokrajinarjev, slikarjev, ki so slovensko tradicijo upodabljanja krajine prevrednotili in obogatili z novimi likovnimi izrazi. Ustvarjalni navdih črpa iz narave in lokalne kulturno-zgodovinske dediščine. Likovno pot je začel v okviru ekspresivne figuralike in se po krajšem obdobju erotične tematike povsem posvetil krajini. Naravo je slikal s čistimi, intenzivnimi barvami, stilizirano na popartistični način, s primesmi ekološke tematike. V naslednji fazi, v obdobju novega realizma, je ustvarjal svojo vizijo vsakdanjih predmetov. Iz predmetov izginjajočega kmečkega okolja je ustvarjal simbole ali pa jim dodajal primesi fantastike.

Samostojne razstave – izbor:

 • 2018 Franc Novinc, Galerija Prešernove hiše, Kranj
 • 2018 Franc Novinc, Galerija na Gradu, Loški muzej Škofja Loka
 • 2018 Franc Novinc, Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj
 • 2010 Franc Novinc, Galerija Flamske vlade, Bruselj, Belgija

Skupinske razstave – izbor:

 • 2012 Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj
 • 2011 V čast sliki, Ljubljanski grad, Ljubljana
 • 2009 Künstlerhaus, Dunaj, Avstrija

Nagrade – izbor:

 • 2021 nagrada Riharda Jakopiča za življenjsko delo
 • 1987 Groharjeva nagrada, Združenje umetnikov Škofja Loka, Škofja Loka
 • 1984 nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana
 • 1973 Župančičeva nagrada, Ljubljana

Več o avtorju: