Herman Gvardjančič

(1943)

Herman Gvardjančič <em>Foto: Barbara Sterle Vurnik</em>
Herman Gvardjančič Foto: Barbara Sterle Vurnik

Herman Gvardjančič je leta 1968 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost (mentor: Maksim Sedej) in leta 1973 tu končal tudi specialistični študij slikarstva (mentor: Zoran Didek). Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je bil nato vse do upokojitve profesor za risanje in slikanje. Študijsko se je izpopolnjeval na Poljskem (1974) in v Nemčiji (1977). Živi in dela v Retečeh pri Škofji Loki.

Gvardjančič spada med predstavnike t. i. slovenskega temnega modernizma. V svojih pogosto abstraktnih delih se na ekspresiven in sublimen način ukvarja zlasti z eksistencialno tematiko in vprašanjem (ne)izrekljivosti občutkov, ki so z njo povezani, s čimer nadaljuje tradicijo omenjenega toka. To obravnava tako v kontekstu naravnega pejsaža kot tudi notranje mentalne (duhovne) krajine. Avtor s tem hkrati nadaljuje kontinuirano tradicijo krajinskega loškega slikarstva iz časa slovenskega impresionizma na začetku 20. stoletja, ko je Škofja Loka z okolico predstavljala eno od vidnejših točk tega toka. V dela vnaša izkušnje konkretnih dogodkov iz svojega življenja, ki jih skozi slikarski proces dodatno preoblikuje in nadgradi zlasti z ekspresivno potezo in temno barvno paleto.

Samostojne razstave – izbor:

 • 2018 Atomos, Galerija Equrna, Ljubljana
 • 2008 Risba 1988–2007, Galerija sodobne umetnosti Celje, Celje
 • 1998 Herman Gvardjančič (1980–1997), Galerija Tivoli, Mednarodni grafični in likovni center, Ljubljana
 • 1988 Herman Gvardjančič, pregledna razstava, Moderna galerija, Ljubljana
 • 1981 Herman Gvardjančič, Mala galerija, Ljubljana

Skupinske razstave – izbor:

 • 2009 Risba na slovenskem, Mestna galerija, Ljubljana
 • 2003 Do roba in naprej, Slovenska umetnost 1975–1985, Moderna galerija, Ljubljana
 • 2002 Jugoslovanski umetniški prostor 1900–1991, Muzej suvremene umetnosti, Beograd
 • 1979 Slovenska likovna umetnost 1945-78, Moderna galerija, Ljubljana
 • 1976 Beneški bienale, Jugoslovanski paviljon, Benetke, Italija

Nagrade – izbor:

 • 1996 Velika nagrada, Majski salon ZDSLU, Ljubljana
 • 1990 Jakopičeva nagrada, Ljubljana
 • 1988 Groharjeva nagrada, Združenje umetnikov Škofja Loka, Škofja Loka
 • 1981 nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana
 • 1977 nagrada bienala mladih (odkup), Moderna galerija Rijeka, Rijeka, Jugoslavija

Več o avtorju: