Silva Horvat

(1948)

Silva Horvat <em>Foto: neznani avtor</em>
Foto: neznani avtor

Silva Horvat je leta 1973 diplomirala iz oblikovanja tekstilij na oddelku za tekstilno tehnologijo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. S svojimi deli je opremila številne prostore tako v Sloveniji kot v tujini. Je tudi članica Društva oblikovalcev Slovenije. Živi in dela v Škofji Loki.

Silva Horvat povezuje znanje tkalskih veščin s sodobno umetnostjo. V tej povezavi z avtentičnimi tapiserijami bogati loško kulturnozgodovinsko dediščino. Pri svojem delu stremi k ohranjanju prvinskosti tehnične plati, hkrati pa ne zanemarja eksperimentalnih možnosti ter obstoja neizkoriščenih izraznih sredstev. Obravnava jih kot nujne (integralne) faze širšega raziskovalnega postopka, kot potrebo in možnost za avtorske invencije. Svoj “nitkopis” pozicijsko umešča na križišče med klasično, funkcionalno-dekorativno definirano tkanino in hibridnim umetniškim objektom, pogojno osvobojenim krasilnosti kot tudi odvisnosti od klasičnega nosilca, v tem primeru podlage – vertikalne stene. Silva Horvat z raziskovanjem izbranega medija domačo tkalsko tradicijo nadgrajuje v duhu eksperimenta in jo razvija v nove smeri. Njena dela sintetizirajo izkušnje s področja likovne umetnosti, izrazno domišljijo, obrtno znanje in eksperimentalne težnje.

Samostojne razstave – izbor:

  • 2014 Silva Horvat – tapiserije, Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka
  • 1999 Tapiserije, Galerija Murska Sobota
  • 1994 Tapiserije, Galerija mestne hiše, Kranj

Skupinske razstave – izbor:

  • 2019 Likalnik in druge zgodbe, Združenje umetnikov Škofja Loka, Sokolski dom, Škofja Loka
  • 2019 Rokodelski center Ribnica
  • 2014 Združenje umetnikov Škofja Loka, Makedonsko kulturno društvo, Kranj

Nagrade – izbor:

  • 1988 Groharjeva nagrada, Združenje umetnikov Škofja Loka

Več o avtorici: