Tone Logonder

(1932–1987)

Tone Logonder <em>Foto: Tomaž Lunder</em>
Tone Logonder Foto: Tomaž Lunder

Tone Logonder je leta 1961 diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, smer kiparstvo (mentor: F. Smerdu). Po končani akademiji je poučeval likovno vzgojo, med drugim tudi na gimnaziji Škofja Loka. Med letoma 1977 in 1978 je bil zaposlen kot kipar – kašer za scenske elemente v Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani. Živel in delal je v Škofji Loki in v Ljubljani.

Znan je kot mojster portreta in javne plastike. Spada v generacijo kiparjev, ki se je uveljavila po 2. svetovni vojni in je zlasti na področju spomeniške javne plastike prebila realistične okvire, ohranila pa figuraliko. Logonder je na tem področju sicer ostal zvest realističnemu konceptu, a je figuro tekom svojega ustvarjanja precej stiliziral in abstrahiral. Ukvarjal se je tudi z reliefi ter medaljersko in nagrobno plastiko. V njegovem ustvarjanju izstopa zlasti etnološko obarvan ciklus plastik na temo kmečkega življenja in serija portretov, v katerih je ovekovečil znane slovenske osebnosti, kot so Jakob Aljaž, Anton Ažbe, Lovrenc Košir, Ivan Tavčar in drugi. Najbolj znan je njegov spomenik Ivanu Groharju na Sorici (1967).

Samostojne razstave - izbor:

 • 1996 Tone Logonder, Galerija Loškega muzeja, Škofja Loka
 • 1983 Tone Logonder, Skupščina občine Škofja Loka, Škofja Loka
 • 1982 Pregledna razstava ob 50-letnici rojstva Toneta Logondra, Galerija Loškega muzeja, Škofja Loka
 • 1979 Tone Logonder, Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka
 • 1975 Tone Logonder in Igor Dolenc, Galerija Lek (skupaj z Igorjem Dolencem), Ljubljana

Skupinske razstave - izbor:

 • 1996 Slovenci v XX. stoletju, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana
 • 1981 Umetniki in spremljevalci, Moderna galerija, Ljubljana
 • 1975 3. izložba Jugslovenskog portreta, Galerija Jugoslovenskog portreta, Tuzla, Jugoslavija
 • 1965 Razstava plastik NOB ( Kiparstvo na temo narodnoosvobodilnega boja), Muzej ljudske revolucije SRS, Ljubljana
 • 1964 Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1964, Moderna galerija, Ljubljana

Javna dela - izbor:

 • 1987 Spomenik dr. Franji Bojc-Bidovec, Bolnišnica Franja, Begunje
 • 1982 Kmečka žena, Podlubnik, Škofja Loka
 • 1981 Spomenik Ivanu Groharju, Sorica
 • 1980 Trije reliefe za spomenik NOB (po skicah Iveta Šubica), Prtovč
 • 1969 Jurij in Agata, pred trgovino Nama, Škofja Loka

Nagrade - izbor:

 • 1983 Prešernova nagrada za Gorenjsko, Kranj
 • 1982 Mala plaketa Občine Škofja Loka, Škofja Loka

Več o avtorju: