Janez Hafner

(1950–2012)

Janez Hafner <em>Foto: Tomaž Lunder</em>
Janez Hafner Foto: Tomaž Lunder

Janez Hafner je leta 1973 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo (mentor: J. Bernik), in leta 1975 tu zaključil specialistični študij slikarstva (mentor: K. Meško). Živel in delal je v Virlogu pri Škofji Loki.

Hafner spada med vidnejše slovenske slikarje urbanega pejsaža. V njegovih delih se kaže romantični odnos do narave, zlasti domačega kraja, in zadržana drža do njene vse večje urbanizacije. V 80. letih prejšnjega stoletja se je ukvarjal s figuraliko in prevzel estetiko novega realizma. V 90. letih se je posvetil naravi in seriji topografsko nedoločljivih apokaliptičnih krajin ter opozarjal na ogroženost narave. Temo je nato stopnjeval v serijah urbane krajine, kjer zelenje narave sekajo asfaltne sivine cest in vertikale obcestnih tabel, prometnih znakov, semaforjev, kandelabrov cestnih svetilk in daljnovodov. Podajal jih je kot tujke, ki lomijo slikovno polje, in še potenciral njihov moteči videz, kakršnega poznamo iz realnosti. V zadnjem desetletju svojega ustvarjanja se je s serijo zimskih krajin vrnil k čisti, neokrnjeni naravi in k skoraj heroičnim vedutam visokogorja.

Samostojne razstave - izbor:

 • 2008 Med cesto in nebom, Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka
 • 2003 Janez Hafner in Mira Narobe, Galerija DLUM, Maribor
 • 2000 Janez Hafner, Galerija Krško, Krško
 • 1993 Janez Hafner, Apokaliptične krajine, Galerija Equrna, Ljubljana
 • 1988 Janez Hafner, Galerija Ivana Groharja, Gorenjski muzej Kranj

Skupinske razstave - izbor:

 • 2017 Art Stays 2017. Veliko je lepo / Big is beautiful. Velika krajina v slovenskem slikarstvu / The Great Landscape in SloPaint, Qcenter, Ptuj
 • 2015 Die Magie der Kunst. Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968–2013 / Magija umetnosti. Protagonisti slovenske pretekle umentosti 1968 – 2013, Kuenstlerhaus, Dunaj, Avstrija
 • 1999 Sodobna slovenska umetnost, Galerija mestne hiše, Bonn, Nemčija
 • 1996 Entre lo material y lo sublime, Galerie des Kulturcentrums, Nansen Araujo, Brazilija
 • 1975 VIII. Jugoslovanski bienale mladih, Moderna galerija, Reka, Hrvaška

Nagrade - izbor:

 • 1997 Groharjeva nagrada, Združenje umetnikov Škofja Loka, Škofja Loka
 • 1993 Ex tempore, Obalne galerije Piran, Piran
 • 1986 Prešernova nagrada Gorenjske, Kranj

Več o avtorju: