Čebelarstvo

Panjske končnice

V 18. stoletju so začeli prevladovati nizki panji, ki so imeli na sprednjem delu podolgovato pravokotno deščico z odprtino za izletavanje čebel, imenovano končnica.

Ali čebela nabira med?

Pomlad je že v polnem razcvetu, čebele že pridno letajo s cveta na cvet in z rilčkom iz cvetov srkajo medičino in mano. To shranijo v medni golši in odletijo v panj.

Slovenski čebelnjak

Slovenski čebelnjak je prehodil razvojno pot od enostavne konstrukcije z enokapno streho, postavljeno na štirih stebričih, do arhitekture z dvokapno streho, ki jo kot slovenski čebelnjak prepoznamo še danes.

Spomini na čebelnjake s poslikanimi panjskimi končnicami

V kulturni dediščini slovenskega kmečkega ljudstva posebno mesto zaseda poslikana panjska končnica, ki jo v okviru evropske ljudske umetnosti najdemo le na ozemlju južne Koroške, severozahodne Štajerske ter v osrednjem in severnem delu Kranjske, ki ga je poseljevalo le slovensko prebivalstvo.