Platnarstvo in barvarstvo

Digitalizirane Mušterske bukve

Mušterske bukve škofjeloškega tkalca Jožefa Bernika je leta 1940 Muzejskemu društvu Škofja Loka za Loški muzej predal Janez Humer, digitalizirane pa so bile na pobudo in s pomočjo tkalke Bojane Ažman.

Barvarski modeli

Modeli za tiskanje blaga so bili prvotno izdelani iz slivovega, kostanjevega hruškovega in javorjevega lesa, v drugi polovici 18. stoletja pa so se jim pridružili še kombinirani – iz lesa in kovine. Ti so nastali so pod vplivom rokokojske mode, ki je zahtevala drobnejše detajle, vzorce.