Predstavitve umetniških del

Lutnja križnogorskega angela

Od vseh glasbenih inštrumentov je na slovenskih srednjeveških freskah in tudi drugod po Evropi največkrat naslikana lutnja. Eden najlepših primerov krasi obok prezbiterija cerkve sv. Urha na Križni Gori, kopijo freske pa hranimo tudi v Loškem muzeju.

Jožef kuha močnik

Freska Kristusovega rojstva Mojstra Bolfganga v Crngrobu

Crngrobška freska Kristusovega rojstva, ki je nastala v krogu delavnice Mojstra Bolfganga, je eden najlepših spomenikov gotskega stenskega slikarstva na Slovenskem. Prizor vključuje tudi izjemno redek žanrski motiv Jožefa pri kuhanju.

Poosebitve kreposti v kapeli Loškega gradu

V kupoli kapele Loškega gradu, ki jo je po naročilu uršulink leta 1915 poslikal ljubljanski slikar Anton Jebačin, so upodobljene tudi poosebitve sedmih krščanskih kreposti. Kakšne atribute imajo in kaj ti pomenijo?

Simbolika na sliki Adalberta Schäfferja

Tihožitje z rožami in grozdjem Adalberta Schäfferja iz 19. stoletja, ki ga hrani Loški muzej, se ob podrobnem pogledu izkaže za vse prej kot tiho. Cvetje je namreč posejano z drobnimi bitjeci, kot so mravlje, hrošči in metulji, ki imajo tudi simbolen pomen.

Sedeča Marija z Jezusom iz Sopotnice

Marija z Jezusom kot otrokom je pogost in priljubljen ikonografski motiv v bizantinski in zahodnoevropski umetnosti srednjega veka. V Loškem muzeju hranimo gotski kip iz lipovega lesa, ki predstavlja sedečo Marijo z Jezusom in izhaja iz cerkve sv. Florijana pri Sopotnici v Poljanski dolini.

Fotografski portreti velikega igralca

Ob 50. podelitvi Severjeve nagrade za igralske dosežke na področju gledališke umetnosti izpostavljamo del portretnega sklopa, posvečenega velikanu slovenskega gledališča in filma Stanetu Severju.

Marijino kronanje Štefana Šubica iz leta 1849

Med likovnimi deli podobarske delavnice Šubic iz Poljan, ki jih hranimo v Loškem muzeju, zaradi nenavadne ikonografije zagotovo izstopa oltarna slika Štefana Šubica iz leta 1849, izdelana za potrebe cerkve sv. Lucije v Dražgošah.

  • 1
  • 2

Deli naprej