Karbonizacija in France Mihelič

Okrogla miza

14. 6. 2023 @ 18:00
Prost vstop

Študenti Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF na bienalu BIEN 2023 sodelujejo s projektom Karbonizacija, ki je na ogled v Galeriji Franceta Miheliča. Zaokrožili ga bodo s pogovorom o ikonografskih, likovno-formalnih in tehnoloških vidikih Miheličevih del skozi svoja likovna dela, geotekstilom kot nosilcem slikarske podobe, starimi in novimi materiali v umetnosti in izzivi konserviranja ter restavriranja slikarskih del v sodobnosti.

Sodelujoči: izr. prof. mag. Anja Jerčič Jakob (UL PEF), dr. Mateja Golež (ZAG), študenti UL PEF, asist. mag. Simona Škorja, konservatorsko-restavratorska svetovalka (MG+MSUM), Boštjan Soklič (Loški muzej)