Pivovarstvo in vinarstvo na Loškem v srednjem veku

1. 10. 2021 @ 17:00
Prost vstop

V okviru letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine, ki jih zaznamuje tema Dober tek!, in projekta treh gorenjskih muzejev Naša kuhna kustos za arheologijo Jože Štukl pripravlja predavanje, na katerem bo skušal ob pomoči najstarejših zgodovinskih virov osvetliti začetke pivovarstva in vinarstva na ozemlju freisinškega Loškega gospostva. Obe dejavnosti imata namreč večstoletno tradicijo. Če imamo v vaseh na Sorškem polju največji razcvet pivovarstva izpričan v 12. stoletju, je omenjena dejavnost do konca 14. stoletja povsem zamrla.

V srednjem veku je med vinorodne okoliše spadala tudi Škofja Loka z okolico. Tu so na gospoščinskih vinogradih v mestni okolici ter v Stražišču pri Kranju gojili vinsko trto. Ker pa je imela freisinška škofija svoje posesti tudi na Dolenjskem in se loško vino ni moglo kosati s tamkajšnjimi vini, so tekom 16. stoletja vinogradništvo na tleh Loškega gospostva opustili.

Deli naprej