Galerijski list Aleš Gregorič: Vonj kože

Galerijski list Aleš Gregorič: Vonj kože <em>Foto: Aleš Gregorič</em>
Foto: Aleš Gregorič

Aleš Gregorič: Vonj kože
Galerija Ivana Groharja, 16. 9.–15. 11. 2020

Kustos razstave: Boštjan Soklič

Aleš Gregorič je eden vidnejših slovenskih fotografov, ki izhaja iz analogne črno-bele fotografije, zadnjih nekaj let pa je dejaven še na področju barvne fotografije. Gre za ustvarjalca, ki združuje različne fotografske načine in pristope, jih spaja ter aktualizira v kontekstu sodobne umetnosti. Svoja vsebinsko (ne)povezana dela razstavlja v ciklih. Po potrebi uporablja tudi nove tehnologije. Figuralni cikel z naslovom Vonj kože sestavlja 12 fotografij v velikem formatu, ki nam odstirajo avtorjev običajno kratek in luciden pogled na telo v prostoru in času.

Umetniški jezik Gregoričevih podob je univerzalen in po svoji naravi eksistencialen. Njegove fotografije kažejo drugo plat sodobnega sveta, drugačno od tiste, s katero nas pitajo množični mediji in družbena omrežja. Materializmu, individualizmu in potrošništvu kot prevladujočemu civilizacijskemu vzorcu zoperstavlja anonimne posameznike brez velikih zgodb; take, ki ostajajo nekje ob strani. Poosebljajo melanholijo, nelagodje, osamljenost in brezizhodnost. Ljudje na Gregoričevih fotografijah se zdijo osamljeni tudi, kadar so v družbi. Vedno so nekje drugje in ne tam, kjer so prisotni. Občutno je, da avtor to dvojnost dojema kot priložnost za svoje fotografske in vsebinske interpretacije.