Ponedeljek, 26. junij 2023

3. etnološki dnevi v Gorenjskem muzeju v Kranju

3. etnološki dnevi v Gorenjskem muzeju v Kranju
3. etnološki dnevi v Gorenjskem muzeju v Kranju

12. junija 2023 so v Gorenjskem muzeju potekali 3. etnološki dnevi, ki so bili posvečeni praznovanjem na Gorenjskem.

Prazniki so dnevi posebnega pomena v življenju posameznika ali skupnosti, so dediščina različnih zgodovinskih obdobij od predkrščanskega časa naprej. Nekdaj so bili ti dnevi močno povezani z obrednostmi, danes pa jih ljudje vse bolj izkoristijo za oddih od dela in si vzamejo čas za stvari, ki jih razveseljujejo. Obrednosti ob praznikih se spreminjajo, dobivajo nove oblike in pomene, nekatere izginjajo in se rojevajo nove. Prazniki imajo pomembno socialno in integracijsko vlogo v življenju posameznika, družine, lokalne, stanovske in nacionalne skupnosti.

Na omenjenem srečanju je mag. Tatjana Dolžan Eržen iz Gorenjskega muzeja predstavila Godovanja in rojstne dneve, Saša Roškar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj pa Kašče – med prestižem, uporabnostjo in izginjanjem. Iskanje korenin velikonočnih obhodov ragljačev v Tržiču je opisal dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja, na velikonočne šege je bil ubran tudi referat Saše Florjančič iz Kovaškega muzeja Kropa. Predstavila je Velikonočne igre za Dolgo njivo. Nina Hribar in Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice sta pod naslovom Čaša pelina poleg rdečega cvetja opisali praznovanje dneva žena in praznika dela na Jesenicah. Mag. Tita Porenta, Muzeji radovljiške občine, pa je v prispevku Praznovanja slovenskih čebelarjev opozorila na pomen Čebelarskega muzeja Radovljica, ki zbira čebelarsko dediščino, na vpis čebelarstva na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine (2022) in na najvišje čebelarsko odlikovanje – red Antona Janše I. stopnje ter dogodke v zvezi z njim. Dr. Ana Vrtovec Beno iz Gorenjskega muzeja nas je v prispevku Dediščina praznikov seznanila s prazniki koledarskega leta, ki so vpisani v register nesnovne kulturne dediščine. Na posvetu sem kot predstavnica Loškega muzeja predstavila referat Obiski kolednikov v zimskem času, v katerem je govor o božičnem in trikraljevskem koledovanju ter koledovanju na svečnico, ko so fantje nabirali denar ali vosek za cerkveno svečavo.

Srečanje je bilo zanimivo, poučno, saj se je po vsakem referatu razvila zanimiva debata. Prijetno pa je bilo tudi srečati kolege in z njimi pokramljati o stvareh, ki pritičejo muzealski stroki.

 

Poročilo je pripravila Mojca Šifrer Bulovec, kustosinja Loškega muzeja Škofja Loka.