Sreda, 9. november 2022

30 let od obnove vodnjaka na Mestnem trgu v Škofji Loki

Vodnjak na Mestnem trgu v Škofji Loki
Vodnjak na Mestnem trgu v Škofji Loki
Vodnjak na Mestnem trgu v Škofji Loki (sprednja stran)
Vodnjak na Mestnem trgu v Škofji Loki (sprednja stran)
+3Vodnjak na Mestnem trgu v Škofji Loki pred obnovo
Vodnjak na Mestnem trgu v Škofji Loki pred obnovo
Shematični prikaz vodnjaka
Shematični prikaz vodnjaka
Shematični prikaz vodnjaka

Kamniti mestni vodnjak v nizu platan sredi Mestnega trga levo od kužnega znamenja v Škofji Loki ni samo pomemben funkcionalni element loškega javnega prostora, temveč tudi častitljiv in pomenljiv kulturni spomenik. Gre za arhitekturni zgodovinski objekt z izraženimi estetskimi dimenzijami, stoječ na mestnem trgu pred hišo št. 7, ki spada med profano stavbno dediščino. Vodnjak izhaja iz leta 1790, današnjo podobo pa je dobil leta 1883. Oblikujejo ga kvadratni kamniti steber z vklesanim mestnim grbom in vazo na vrhu ter dve polkrožni kamniti kadi levo in desno od stebra. Na sprednji plošči je relief z loškim grbom in nepogrešljivim zamorcem. Za spomenik lokalnega pomena je bil razglašen v Uradnem vestniku Gorenjske leta 1988 z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju.

Že več kot pred 30 leti se je (po preverbi stanja vodovodnih instalacij) pokazalo, da je obstoječe stanje vodnjaka slabo in da ni več primarno usposobljen za normalno rabo. Po pregledu "počrnelega" in z lišaji poraslega objekta so restavratorji in urbanisti ugotovili, da vode, ki je tekla preko vodnjaka, ni bilo več možno regulirati, zapirati in odvajati v kanalizacijo. Obodni kamniti robnik je bil neenotno zalit z asfaltom, betonski tlak okoli vodnjaka popokan, podstavek pa se je po srednji regi pogreznil v teren. Površine obloženega kamna so bile načete, tako da so se kamnoseški detajli popolnoma zabrisali in za nameček še obrasli z lišajem. Profili so bili na več mestih poškodovani, odlomljeni in počeni, kamen pa je začel globinsko propadati. Videz vodnjaka je bil neustrezen tudi zaradi razmaknjenih fug, predvsem pa je bilo to vidno pri obeh posodah, ki sta bili neprimerno zabetonirani s ploščama. Vrhnja ploskev, kjer je vaza, je zarasla, na desni litoželezni pipi ni bilo več zaključnega dela. Kamnoseški detajli so bili zabrisani. Pokazalo se je, da bi bilo treba (poleg vodnjaka) urediti še njegove instalacije in okolico. V predlogu sanacije so zajeli gradbeno, instalacijsko in restavratorsko obnovo vodnjaka, ureditev Mestnega trga pa je padla pod posebni ureditveni načrt.

V začetku leta 1992 so se na Občini Škofja Loka dokončno odločili, da v tekočem letu izpeljejo restavratorski program za obnovo mestnega vodnjaka, ki je potekala v spregi z inženiringom Ulrih & Co iz Ljubljane, zadolženim za popis, izmere in izvedbo sanacijskih ter restavratorskih del na poškodovanem objektu. Gradbena dela, izvedena v skladu s predpisi, ki veljajo za tovrstne objekte, so pokrila rušitve obstoječih oblog na glavnem korpusu vodnjaka, zavarovanje preostalih delov, demontažo, posege v zemljo, čiščenje kamna, popravila mehanskih poškodb, injektiranje razpok, finalna restavratorska dela in izvedbo vodovodnega priključka. Stroške za obnovo vodnjaka je prispevala Občina Škofja Loka, glavni pobudnik pa je bil Izvršni svet za odbor za prenovo starih mestnih in vaških jeder (delujoč v okviru Občine Škofja Loka), ki je tudi koordiniral izvedbo projekta.

Pripravil: Boštjan Soklič

Deli naprej